باز کردن قفل گوشی سامسونگ J7 Prime G610F بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ J7 Prime بدون پاک شدن اطلاعات

حتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎توانید قفل گوشی سامسونگ G610F یا همان J7 Prime خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

مدل روش اندروید باینری FRP
حجم
خرید/ دانلود
G610F آنلاین ( بدون سیاه شدن صفحه و بک آپ گیری) تمامی ورژن‌ها تمامی باینری ها ON 7 MB
۳۵۰,۰۰۰ تومان – خرید

G610F

رام مهندسی

8.1.0

1

ON

2.0 GB
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

G610F

رام مهندسی

7.1.1

1

ON

2.0 GB
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

G610F

رام مهندسی

6.0.1

1

ON

2.0 GB
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

توجه داشته باشید در روش ریکاوری نباید FRP LOCK بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این موارد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock برابر OFF باشند.

مدل روش اندروید بیلد نامبر FRP/OEM
حجم
خرید/ دانلود
G610F ریکاوری 8.1.0 G610FDDU1CSB3 OFF 30 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 8.1.0 G610FDXU1CSA2 OFF 30 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 8.1.0 G610FDXU1CRL2 OFF 30 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 8.1.0 G610FDDU1CRL1 OFF 30 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 8.1.0 G610FDXU1CRK1 OFF 30 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 8.1.0 G610FDDU1CRJ5 OFF 30 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 8.1.0 G610FDDU1CRJ4 OFF 30 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 8.1.0 G610FDXU1CRJ1 OFF 30 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 8.1.0 G610FXXU1CRL3 OFF 30 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 8.1.0 G610FXXU1CRJ5 OFF 30 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 8.1.0 G610FXWU1CRJ4 OFF 30 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 8.1.0 G610FXXU1CRJ4 OFF 30 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 8.1.0 G610FXXU1CRI4 OFF 30 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDDU1BRG1 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDXS1BRF5 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDXS1BRF4 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDXU1BRF3 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDXU1BRD1 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDXU1BRB3 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDDU1BRB4 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDDU1BRA4 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDDU1BQL9 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDDU1BQL1 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDXU1BQK2 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDDU1BQJ7 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDDU1BQJ3 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDDU1BQJ4 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDDU1BQI3 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDDU1BQI2 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDXU1BQH7 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDDU1BQHA OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FDDU1BQH9 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FXWU1BRG1 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FXXU1BRG2 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FXWU1BRD1 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FXXU1BRB4 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FXXU1BQL9 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 7.0 G610FXWU1BQK3 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1AQG2 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1AQG1 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1AQF3 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1AQF1 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1AQE4 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1AQE1 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1AQC4 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1AQC4 OFF 18 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1AQB4 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1AQB2 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1AQB1 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1AQA2 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1AQA1 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1APL9 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1APLD OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1APLB OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1APLA OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1APL7 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1APL8 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1APL9 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1APL6 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1APL5 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1APL3 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1APK7 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1APK2 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1APK5 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1
G610FDDU1APK4
OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1APJ7 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1APJ6 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1APJ5 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1APJ4 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1APJ3 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1APJ2 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1APJ1 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1API8 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1API4 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDXU1API3 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1APHD OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FDDU1APHA OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G610F ریکاوری 6.0.1 G610FXWU1AQH1 OFF 18 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G610F

 • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
 • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
 • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
 • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ G610F با روش رام مهندسی

1- نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید.

2- ابتدا گوشی را به حالت دانلودینگ می‌برید فایل‌های پوشه‌ی 1 را در قسمت AP نرم افزار ODIN رایت می‌کنید.

3-  مجدداً گوشی را به حالت دانلودینگ برده و فایل‌های پوشه‌ی 2 را بر روی گوشی رایت می‌کنید.

 بعد از این مراحل گوشی بدون حذف هر گونه اطلاعات و قفل راه اندازی می‌شود.


آموزش ویدیویی حذف قفل از روش رام مهندسی

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ G610F با روش ریکاوری

 • نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید. فایل را از حالت فشرده خارج کنید. گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و به کامپیوتر متصل کنید.

 •  نرم افزار ادین را اجرا کنید فایل Unlock را در قسمت AP بارگذاری کنید و تیک Auto Reboot را بردارید سپس گزینه‌ی Start را بزنید.

 • کلید‌های ولوم پایین، پاور  را 7 ثانیه نگه دارید تا گوشی ریستارت شود سریع کلید ولوم بالا، پاور و هوم را گرفته تا به صفحه ریکاوری بروید.

 • پس از چند ثانیه فایل بر روی گوشی نصب می‌شود و منوی ریکاوری ظاهر می‌شود گزینه Reboot To Bootloader را انتخاب کنید پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می‌شود.

 • از اطلاعات با برنامه‌ی Smart Switch یا دیگر برنامه‌ها Backup بگیرید. سپس فایل Repair را مانند فایل Unlock بر روی گوشی نصب کنید.

 • وقتی وارد ریکاوری شدید گزینه‌ی wipe data / Factory Reset را انتخاب کنید و در ادامه گزینه‌ی Yes را بزنید سپس گزینه Reboot to bootloader را انتخاب کنید تا گوشی راه اندازی شود بعد از راه اندازی گوشی می‌توانید اطلاعات خود را بازیابی کنید.

آموزش ویدیویی حذف قفل از روش ریکاوری

‫6 دیدگاه ها

 1. سلام فایل مهندسی 25 هزاری رو زدم حالا صفحه نوفیکشنم که میکشی پایین بالای صفحه نمیاد چیکار کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *