باز کردن قفل گوشی سامسونگ G920I بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G920I بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ G920I یا همان Galaxy S6  خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

توجه داشته باشید در روش ریکاوری نباید FRP LOCK بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این موارد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock برابر OFF باشند.

مدل روش اندروید بیلد نامبر  FRP/OEM
حجم
خرید/ دانلود
G920I آنلاین تمامی ورژن‌ها تمامی بیلد نامبرها ON 7 MB
۳۵۰,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU4FRH2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU4FRG1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU4FRF3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU4FRF2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU4FRD3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU4FRD2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU4FRD1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS4FRC8 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS4FRCA OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU4FRC3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS4FRC9 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FRC5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FRC2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FRB5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FRB1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FRB1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FRAI OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FRAH OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FRAF OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FRAB OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FRA9 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FRA6 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FRA3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FRA5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FRA1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQL7 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQL5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQL4 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQL3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQL1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQL4 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQL5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQK2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQK1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQJC OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQJB OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQJB OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQJ2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQJ3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQJA OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQJ7 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQJ2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQI5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQI3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQH7 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQH5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQH2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQH3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQG2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQG1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQFA OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQF6 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQF5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQF3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3EQF1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQF1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQEC OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQEB OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVS3FQE7 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQE5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQE4 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQE3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQE2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQD4 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 7.0 G920IDVU3FQD1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EQF1 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IUBU3EQE3 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EQE2 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EQE1 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IUBS3EQD3 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IUBS3EQD4 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EQD2 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EQD1 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IUBU3EQC3 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EQC3 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IUBS3EQC2 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EQC1 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EQB6 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EQB5 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IUBU3EQB4 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EQB2 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EQB1 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EQA9 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EQA8 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EQA7 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPL6 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPK2 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPK1 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPJI OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPJH OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPJG OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPJE OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPJE OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPJD OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPJC OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPJA OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPJ8 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPJ7 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPJ6 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPJ4 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPJ3 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPIK  OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPIF  OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPIF  OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPIE  OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPI2 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPID  OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPIC OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPIB OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPIA OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPI9 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPHE OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPHC OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPHA OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPH9 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPH8 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPH7 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPH6 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPH3 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPH2 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPH1 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPGG OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPGA OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPG6 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPG5 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPG4 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPG3 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPG2 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPFE OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPFD OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPFC OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPF5 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPF4 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPEA OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPE8 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPE4 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPE2 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVS3EPE1 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPD3 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPD2 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3EPC6 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 6.0.1 G920IDVU3DPA5 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 5.1.1 G920IDVU3DOL4 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 5.1.1 G920IDVU3DOK8 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 5.1.1 G920IDVU3DOK6 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 5.1.1 G920IDVU3DOJF OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 5.1.1 G920IDVU3DOJ6 OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G920I ریکاوری 5.1.1 G920IDVU2COGA OFF 23 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G920I

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ G920I با روش ریکاوری

  • نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید. فایل را از حالت فشرده خارج کنید. گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و به کامپیوتر متصل کنید.

  •  نرم افزار ادین را اجرا کنید فایل Unlock را در قسمت AP بارگذاری کنید و تیک Auto Reboot را بردارید سپس گزینه‌ی Start را بزنید.

  • کلید‌های ولوم پایین، پاور  را 7 ثانیه نگه دارید تا گوشی ریستارت شود سریع کلید ولوم بالا، پاور و هوم را گرفته تا به صفحه ریکاوری بروید.

  • پس از چند ثانیه فایل بر روی گوشی نصب می‌شود و منوی ریکاوری ظاهر می‌شود گزینه Reboot To Bootloader را انتخاب کنید پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می‌شود.

  • از اطلاعات با برنامه‌ی Smart Switch یا دیگر برنامه‌ها Backup بگیرید. سپس فایل Repair را مانند فایل Unlock بر روی گوشی نصب کنید.

  • وقتی وارد ریکاوری شدید گزینه‌ی wipe data / Factory Reset را انتخاب کنید و در ادامه گزینه‌ی Yes را بزنید سپس گزینه Reboot to bootloader را انتخاب کنید تا گوشی راه اندازی شود بعد از راه اندازی گوشی می‌توانید اطلاعات خود را بازیابی کنید.

آموزش ویدیویی حذف قفل از روش ریکاوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *