باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928C بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928C بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ G928C یا همان +Galaxy S6 Edge خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و ۱۰۰ درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی ۱۰۰ درصد وجه را به شما بازگرداند.

توجه داشته باشید در روش ریکاوری نباید FRP LOCK یا OEM LOCK یا CROM Service بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این موارد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock و Crom Service و OEM Lock همگی برابر OFF باشند.

نکته: شاید گوشی شما تنها یک یا دو مورد از موارد بالا را نشان دهد در آن صورت فقط باید همان گزینه ها را برسی کنید.

مدل روش اندروید بیلد نامبر  FRP
حجم
خرید/ دانلود
G928C آنلاین تمامی باینری ها تمامی بیلد نامبر ها در تمامی حالت ها قابل انجام است ۷ MB
490,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS5CRH2 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS5CRH1 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS4CRF5  OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS4CRF4 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS4CRE2 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS4CRE1  OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXU4CRD2  OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS4CRD1  OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS4CRC2  OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS4CRB3  OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS4CRB2 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS4CRB1  OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS4CRA3  OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS4CRA1  OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS4CRA2  OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQL6  OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQL5 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQL4 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQK3 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQK2 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQK1 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQJ2 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQJ3 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQJ4 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQJ1 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXU3CQH4 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXU3CQH3 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQH2 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQH1 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXU3CQG4 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXU3CQG3 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXU3CQG1 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQF3 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQF2 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQF1 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQE4 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQE3 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQE2 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXU3CQE1 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQD3 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQD2 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXS3CQD1 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXU3CQC7 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXU3CQC8 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۷٫۰ G928CXXU3CQC6 OFF ۲۶ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS3BQA5 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS3BQA6 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS3BPL4 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS3BPL3 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS3BPK4 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXU3BPJ7 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXU3BPJ5 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS3BPIE OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS3BPIB OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS3BPIA OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXU2BPH3 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS2BPH1 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS2BPG4 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS2BPG3 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXU2BPG2 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS2BPG1 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXU2BPF5 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXU2BPE8 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS2BPE7 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS2BPE6 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS2BPE5 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXU2BPDB OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXS2BPD1 OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید
G928C ریکاوری ۶٫۰٫۱ G928CXXU2BPBA OFF ۲۴ MB
4,000 تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928C

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928C با روش ریکاوری

  • نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید. فایل را از حالت فشرده خارج کنید. گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و به کامپیوتر متصل کنید.

  •  نرم افزار ادین را اجرا کنید فایل Unlock را در قسمت AP بارگذاری کنید و تیک Auto Reboot را بردارید سپس گزینه‌ی Start را بزنید.

  • کلید‌های ولوم پایین، پاور  را ۷ ثانیه نگه دارید تا گوشی ریستارت شود سریع کلید ولوم بالا، پاور و هوم را گرفته تا به صفحه ریکاوری بروید.

  • پس از چند ثانیه فایل بر روی گوشی نصب می‌شود و منوی ریکاوری ظاهر می‌شود گزینه Reboot To Bootloader را انتخاب کنید پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می‌شود.

  • از اطلاعات با برنامه‌ی Smart Switch یا دیگر برنامه‌ها Backup بگیرید. سپس فایل Repair را مانند فایل Unlock بر روی گوشی نصب کنید.

  • وقتی وارد ریکاوری شدید گزینه‌ی wipe data / Factory Reset را انتخاب کنید و در ادامه گزینه‌ی Yes را بزنید سپس گزینه Reboot to bootloader را انتخاب کنید تا گوشی راه اندازی شود بعد از راه اندازی گوشی می‌توانید اطلاعات خود را بازیابی کنید.

آموزش ویدیویی حذف قفل از روش ریکاوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *