باز کردن قفل گوشی سامسونگ N9208 بدون پاک شدن اطلاعات

حتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ N9208 یا همان Galaxy Note5 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و ۱۰۰ درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی ۱۰۰ درصد وجه را به شما بازگرداند.

توجه داشته باشید در روش ریکاوری نباید FRP LOCK یا OEM LOCK یا CROM Service بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این موارد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock و Crom Service و OEM Lock همگی برابر OFF باشند.

نکته: شاید گوشی شما تنها یک یا دو مورد از موارد بالا را نشان دهد در آن صورت فقط باید همان گزینه ها را برسی کنید.

مدل روش اندروید بیلد نامبر  FRP/OEM
حجم
خرید/ دانلود
N9208 آنلاین ( بدون سیاه شدن صفحه و بک آپ گیری) تمامی ورژن‌ها تمامی بیلد نامبرها در تمامی حالت ها قابل انجام است ۷ MB
۳۰۰,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208XXS5CRH1 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS5CRH2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS4CRF4 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208XXS4CRF3 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS4CRE2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS4CRE1 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208XXS4CRD2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS4CRD1 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208XXS4CRC2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS4CRC1 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS4CRB1 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208XXS4CRB2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS4CRA2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS4CRA1 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208XXS3CQL4 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS3CQL2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208XXS3CQK2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰
N9208XXS3CQK1
OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS3CQJ2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208XXS3CQJ1 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXU3CQH3 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS3CQH2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208XXS3CQH1 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS3CQG5 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208XXU3CQG4 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXU3CQG3 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXS3CQF4 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208XXS3CQF3 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208XXU3CQE4 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208ZTS5CRH3 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208ZTU4CRF2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208ZTS4CRE2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208ZTS4CRD1 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208ZTS4CRC1 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208ZTU4CRB2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208ZTS4CRA2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208ZTS3CQL2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208ZTS3CQK1 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۷٫۰ N9208ZTU3CQH2 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۷٫۰ N9208ZTU3CQE4 OFF ۲۶ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208XXU3BQA7 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208XXS3BQA6 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۶٫۰٫۱ N9208XXS3BPL4 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208XXU3BPL3 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208XXU3BPK3 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۶٫۰٫۱ N9208XXU3BPJ6 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208XXU3BPJ4 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۶٫۰٫۱ N9208XXU3BPI8 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208XXS3BPI7 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208XXU2BPH4 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۶٫۰٫۱ N9208XXU2BPH2 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208XXS2BPH3 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208XXS2BPH2 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208XXS2BPG3 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۶٫۰٫۱ N9208XXS2BPG2 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱
N9208XXU2BPG1
OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208XXU2BPF1 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۶٫۰٫۱ N9208XXU2BPE3 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208XXU2BPE2 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۶٫۰٫۱ N9208XXU2BPD5 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208XXU2BPD4 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208ZTU3BQD1 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208ZTU3BQB1 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۶٫۰٫۱ N9208ZTU3BPL1 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208ZTS3BPJ1 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208ZTS3BPI2 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۶٫۰٫۱
N9208ZTU2BPH1
OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208ZTS2BPG1 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۶٫۰٫۱ N9208ZTS2BPF1 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۶٫۰٫۱ N9208ZTU2BPE1 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208

ریکاوری

۶٫۰٫۱ N9208ZTU2BPD2 OFF ۲۵ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
N9208 ریکاوری ۵٫۱٫۱ N9208XXU1AOGE OFF ۲۱ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

حذف قفل گوشی سامسونگ N9208

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ N9208 با روش ریکاوری

  • نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید. فایل را از حالت فشرده خارج کنید. گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و به کامپیوتر متصل کنید.

  •  نرم افزار ادین را اجرا کنید فایل Unlock را در قسمت AP بارگذاری کنید و تیک Auto Reboot را بردارید سپس گزینه‌ی Start را بزنید.

  • کلید‌های ولوم پایین، پاور  را ۷ ثانیه نگه دارید تا گوشی ریستارت شود سریع کلید ولوم بالا، پاور و هوم را گرفته تا به صفحه ریکاوری بروید.

  • پس از چند ثانیه فایل بر روی گوشی نصب می‌شود و منوی ریکاوری ظاهر می‌شود گزینه Reboot To Bootloader را انتخاب کنید پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می‌شود.

  • از اطلاعات با برنامه‌ی Smart Switch یا دیگر برنامه‌ها Backup بگیرید. سپس فایل Repair را مانند فایل Unlock بر روی گوشی نصب کنید.

  • وقتی وارد ریکاوری شدید گزینه‌ی wipe data / Factory Reset را انتخاب کنید و در ادامه گزینه‌ی Yes را بزنید سپس گزینه Reboot to bootloader را انتخاب کنید تا گوشی راه اندازی شود بعد از راه اندازی گوشی می‌توانید اطلاعات خود را بازیابی کنید.

آموزش ویدیویی حذف قفل از روش ریکاوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *