باز کردن قفل گوشی سامسونگ A510F بدون پاک شدن اطلاعات

حتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎توانید قفل گوشی سامسونگ A510F یا همان GALAXY A5 2016 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

توجه داشته باشید دو روش در جدول زیر ارائه شده است

در روش رام مهندسی گوشی شما در هر حالتی باز می شود ولی در روش های بعدی نباید FRP LOCK یا OEM LOCK یا CROM Service بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این موارد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock و Crom Service و OEM Lock همگی برابر OFF باشند.

نکته: شاید گوشی شما تنها یک یا دو مورد از موارد بالا را نشان دهد در آن صورت فقط باید همان گزینه ها را برسی کنید.

مدل روش اندروید باینری/بیلد نامبر FRP
حجم
خرید/ دانلود

A510F

رام مهندسی

7.1.1

8

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

7.1.1

7

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

7.1.1

6

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

7.1.1

5

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

7.1.1

4

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

6.0.1

4

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

6.0.1

3

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

6.0.1

2

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

5.1.1

2

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

5.1.1

1

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs8csf3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs8csc2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs8csc1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu7csa3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu7crl5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu7crl2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu7crk2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu7crk1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7csa6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7csa5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7csa4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7csa3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crl8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crl7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crl6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crl3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crl1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crk5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crk3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crk2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crk1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crjd OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crjc OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crjb OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crja OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crj9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crf1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crg3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqj2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crc1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crd5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crd6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5cra5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crb1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crb2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cql7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5cra4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cql4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cql5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cql1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqka OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqk7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqj8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqj1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqj6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqi5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqi8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqi9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqg8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqh1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqh2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqg4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqg7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqf9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqg1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu6crib OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqe9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqe3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqe4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqe7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqd OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqdj OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqdl OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 6.0.1 a510fxxu4bqd5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 6.0.1 a510fxxu4bqe2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 6.0.1 a510fxxu4bqd3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 6.0.1 a510fxxu4bqd2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 6.0.1 a510fxxu4bqcb OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 6.0.1 a510fxxu4bqd1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 6.0.1 a510fxxu4bqc6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crf1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crg3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqj2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crc1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crd5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crd6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5cra5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crb1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5crb2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cql7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu5cra4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cql4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cql5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cql1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqka OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqk7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqj8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqj1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqj6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqi5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqi8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqi9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqg8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqh1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqh2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqg4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqg7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqf9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqg1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqf6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu6crib OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqe9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqe3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqe4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqe7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqdk OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqdj OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqdl OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4bqd5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4bqe2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4bqd3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4bqd2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4bqcb OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4bqd1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4bqc6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4bqca OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4bqc2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bqb6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4bqc1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bqa9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bqaa OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bqa7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bqa8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bqa3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bplc OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpla OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpl8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpl9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpkf OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpl1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpkb OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpkc OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpk7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpk9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpk4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpk1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpjg OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpji OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpjf OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpja OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpje OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpj6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpj8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpj1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpj4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpid OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpil OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpic OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpib OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2bph8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu3bpi9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2bph5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2bph6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2bph3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2bph4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2bph1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2bpg6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2bpg7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2bpff OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2bpfh OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2bpfa OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2apf2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2bpf OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2ape3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2ape5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2apc4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu2apd1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu1apa6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu1apae OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu1apb3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crf3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crf4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs7crk5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5cre9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crf1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crf2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5cre6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5cre7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5cre8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5cre4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5cre5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crd9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5cre2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5cre3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crd4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crd7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crd8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crd1 OFF 19 MB
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crd2 OFF 19 MB
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crd3 OFF 19 MB
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crc4 OFF 19 MB
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crc6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crc9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crc3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crb4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5crb3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5cra2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4cql6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs5cra1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4cql2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4cqk4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4cqk8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4cqk1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4cqk2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4cqk3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4cqh3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4cqh4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4cqi6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4cqf2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4cqf1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4bqd4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4bqc3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs4bqd3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bqac OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bqb3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bqa2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bqa6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bqa1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpl6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpl8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpla OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpkd OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpl4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpl5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpjd OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpk1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpk2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpja OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpjb OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpj8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpj9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpia OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpib OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpj5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpi7 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpi8 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3bpi9 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3api4 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3api5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs3api6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs2bpg1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs2bpg5 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs2bph1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs2aph2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs2aph3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs2apg6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs2aph1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs2ape2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs2ape3 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs2apg1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs2apd2 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxs2ape1 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید
A510F BOOT 7.0 a510fxxu4cqe6 OFF 19 MB
3,000 تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ A510F

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.[/box]

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ A510F با روش رام مهندسی

1- نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید.

2- ابتدا گوشی را به حالت دانلودینگ می‌برید فایل‌های پوشه‌ی 1 را در قسمت AP نرم افزار ODIN رایت می‌کنید.

3- مجدداً گوشی را به حالت دانلودینگ برده و فایل‌های پوشه‌ی 2 را بر روی گوشی رایت می‌کنید.

بعد از این مراحل گوشی بدون حذف هر گونه اطلاعات و قفل راه اندازی می‌شود.


آموزش ویدیویی حذف قفل از روش رام مهندسی

آموزش باز کردن قفل گوشی A510F با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *