باز کردن قفل گوشی سامسونگ G900H بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G900H بدون پاک شدن اطلاعات

حتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ G900H یا همان Galaxy S5 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

مدل روش اندروید بیلد نامبر حجم خرید /دانلود
G900H
BOOT
 6.0.1 g900hxxs1cqaa 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1  g900hxxu1cpl4 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1  g900hxxu1cqb2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1  g900hxxu1cqd1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1  g900hxxu1cph5 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1   g900hxxu1cpi6 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1    g900hxxu1cpj1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1     g900hxxu1cpg5 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1      g900hxxu1cph1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1  g900hxxu1cph2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1   g900hxxu1cpg2  10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1     g900hxxu1cpg3  10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1     g900hxxu1cped 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1   g900hxxu1cpf2  10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1    g900hxxu1cpf4 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 5.0 g900hxxu1bpa2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1   g900hxxu1cpe6 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1    g900hxxu1cpea 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 5.0  g900hxxu1boe2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 5.0    g900hxxu1boi3 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
5.0     g900hxxu1bol1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
4.4.2 g900hxxu1ani2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
4.4.2  g900hxxu1ane2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 4.4.2  g900hxxu1ani1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1     g900hxxs1cqd6 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1     g900hxxs1cqd7 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1       g900hxxs1cqd5 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1   g900hxxs1cqd4   10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1     g900hxxs1cqd2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1   g900hxxs1cqd3 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1   g900hxxs1cqd1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
  6.0.1  g900hxxs1cqc6 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
   6.0.1   g900hxxs1cqc7 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1    g900hxxs1cqc8 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1   g900hxxs1cqc3 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1   g900hxxs1cqc4 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1    g900hxxs1cqb7 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1     g900hxxs1cqb9 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1   g900hxxs1cqc2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1      g900hxxs1cqb4 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1      g900hxxs1cqb5 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1     g900hxxs1cqb6 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1       g900hxxs1cqae 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1      g900hxxs1cqaf 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1        g900hxxs1cqag 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1  g900hxxs1cqaa 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1    g900hxxs1cqa9  10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1  g900hxxs1cqa4 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1  g900hxxs1cqa1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1  g900hxxs1cqa2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1  g900hxxs1cqa3 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1  g900hxxs1cpl2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1  g900hxxs1cpl3 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1  g900hxxs1cpl5 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1  g900hxxs1cpk7 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpkb 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpl1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpja 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpk2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpk4 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpj6 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpj7 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpj9 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpj1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpj3 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpj5 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpi8 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpi9 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpia 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpi6 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpi7 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpi5 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cph1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpf1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 6.0.1 g900hxxs1cpg1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 5.0 g900hxxs1bpf1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 5.0 g900hxxs1bpf2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 5.0 g900hxxs1bqa2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 5.0 g900hxxs1bpc8 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 5.0 g900hxxs1bpe1 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 5.0 g900hxxs1bpe2 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 5.0 g900hxxs1bpc4 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 5.0 g900hxxs1bpc5 10MB 
3,000 تومان – خرید
G900H BOOT 4.4.2 g900hxxu1ane2 10MB 
3,000 تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G900H

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ G900H با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

‫4 دیدگاه ها

  1. سلام من فایل رو گرفتم ولی در قسمت bl که انتخاب میکنم نیست * رو هم میزنم میاد ولی رایت نمیکنه رو گوشی انگار پسوندش نمیخوره یا قلق داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *