باز کردن قفل گوشی سامسونگ N920C بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ N920C بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ  یا N920C همان GALAXY Note 5 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

مدل روش اندروید بیلد نامبر  FRP
حجم خرید /دانلود
N920C آنلاین تمامی ورژن‌ها تمامی بیلد نامبرها ON 7 MB
۳۵۰,۰۰۰ تومان – خرید
N920C
رام مهندسی
تمامی ورژن‌ها تمامی بیلد نامبرها
ON
 1.7GB
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید
N920C رام مهندسی 7.1.1 5 ON  1.7GB
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید
N920C رام مهندسی 7.1.1 4 ON  1.7GB
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید
N920C رام مهندسی 7.1.1 3 ON  1.7GB
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید
N920C رام مهندسی 6.0.1 3 ON  1.7GB
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید
N920C رام مهندسی 6.0.1 2 ON  1.7GB
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید
N920C رام مهندسی 5.1.1 2 ON  1.7GB
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید
N920C رام مهندسی 5.1.1 1 ON  1.7GB
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT تمامی ورژن‌ها  تمامی بیلدنامبرها OFF 54MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs5crh1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs5crh3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs5crh2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crf6 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu4crb5 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu4crb4 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crf8 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crf7 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4cre5 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4cre4 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4cre3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crd3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crd2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crd1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crc3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crc2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crc1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crb2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4cra2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4cra1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cql3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cql1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu4crb4 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu4crb5 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cqg4 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cqh5 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cqh6 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cqe1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cqg1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cqg3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cqca OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cqd1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cqd2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cqc7 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cqc8 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cqc9 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT  6.0.1 n920cxxu3bpj7 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxu3bpj9 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxu3cqc6 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxu2bph3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxu3bpia OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxu3bpj5 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxu2bpd6 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxu2bpe1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxu2bpf5 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crf7 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crf8 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxu2bpba OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4cre4 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4cre5 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crf6 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4cre3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crd1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crd2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crd3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crc1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crc2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crc3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cql3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4cra1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4cra2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cqk2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cqk3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cqk4 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cqj3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cqj6 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cqk1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT  7.0 n920cxxs3cqh3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT  7.0 n920cxxs3cqj1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cqj2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cqf2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cqh1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cqh2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cqe2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cqe3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cqf1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs3bqa9 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs3bqaa OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs3bqab OFF  27MB
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs3bpl5 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs3bpl6 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs3bpl7 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs3bpi6 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs3bpi7 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs3bpk3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs3bpi3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs3bpi4 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs3bpi5 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1  n920cxxs2bpg6 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1  n920cxxs2bpg7 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1  n920cxxs2bph1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1  n920cxxs2bpg1 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1  n920cxxs2bpg2 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1  n920cxxs2bpg3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1  n920cxxs2bpe4 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1  n920cxxs2bpe5 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs4crd3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs3bqab OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 7.0 n920cxxs3cql3 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N920C BOOT 6.0.1 n920cxxs2bpg6 OFF  27MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ N920C

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ N920C با روش رام مهندسی

1- نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید.

2- ابتدا گوشی را به حالت دانلودینگ می‌برید فایل‌های پوشه‌ی 1 را در قسمت AP نرم افزار ODIN رایت می‌کنید.

3-  مجدداً گوشی را به حالت دانلودینگ برده و فایل‌های پوشه‌ی 2 را بر روی گوشی رایت می‌کنید.

 بعد از این مراحل گوشی بدون حذف هر گونه اطلاعات و قفل راه اندازی می‌شود.


آموزش ویدیویی حذف قفل از روش رام مهندسی

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ N920C با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *