حذف قفل سامسونگ

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G900H بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G900H بدون پاک شدن اطلاعات

 

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G900H بدون پاک شدن اطلاعات

حتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ G900H یا همان Galaxy S5 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

مدلروشاندرویدبیلد نامبرحجمخرید /دانلود
G900H
BOOT
تمامی ورژن هاتمامی بیلد نامبرها
30 MB
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1g900hxxs1cqaa10MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1 g900hxxu1cpl410MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1 g900hxxu1cqb210MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1 g900hxxu1cqd110MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1 g900hxxu1cph510MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1  g900hxxu1cpi610MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1   g900hxxu1cpj110MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1    g900hxxu1cpg510MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1     g900hxxu1cph110MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1 g900hxxu1cph210MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1  g900hxxu1cpg2 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1    g900hxxu1cpg3 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1    g900hxxu1cped 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1  g900hxxu1cpf2 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1   g900hxxu1cpf410MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 5.0g900hxxu1bpa210MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1  g900hxxu1cpe610MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1   g900hxxu1cpea10MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 5.0 g900hxxu1boe210MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 5.0   g900hxxu1boi310MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
5.0    g900hxxu1bol110MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
4.4.2g900hxxu1ani210MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
4.4.2 g900hxxu1ane210MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 4.4.2 g900hxxu1ani110MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1    g900hxxs1cqd610MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1    g900hxxs1cqd710MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1      g900hxxs1cqd5 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1  g900hxxs1cqd4  10MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1    g900hxxs1cqd210MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1  g900hxxs1cqd310MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1  g900hxxs1cqd110MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
  6.0.1 g900hxxs1cqc610MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
   6.0.1  g900hxxs1cqc710MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1   g900hxxs1cqc810MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1  g900hxxs1cqc310MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1  g900hxxs1cqc410MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1   g900hxxs1cqb710MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1    g900hxxs1cqb910MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1  g900hxxs1cqc210MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1     g900hxxs1cqb410MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1     g900hxxs1cqb510MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1    g900hxxs1cqb610MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1      g900hxxs1cqae10MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1     g900hxxs1cqaf10MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1       g900hxxs1cqag10MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
6.0.1 g900hxxs1cqaa10MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1   g900hxxs1cqa9 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900H
BOOT
 6.0.1  g900hxxs1cqa410MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1 g900hxxs1cqa110MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1 g900hxxs1cqa210MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1 g900hxxs1cqa3 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1  g900hxxs1cpl2 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1  g900hxxs1cpl310MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1  g900hxxs1cpl5 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1 g900hxxs1cpk710MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpkb 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpl1 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpja 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpk2 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1 g900hxxs1cpk4 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpj6 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpj7 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1 g900hxxs1cpj910MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1 g900hxxs1cpj110MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpj3 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpj510MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpi8 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpi9 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1 g900hxxs1cpia 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpi6 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpi7 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1 g900hxxs1cpi5 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1 g900hxxs1cph110MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpf110MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT6.0.1g900hxxs1cpg1 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT5.0 g900hxxs1bpf1 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT5.0g900hxxs1bpf210MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT5.0 g900hxxs1bqa210MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT5.0g900hxxs1bpc810MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT5.0g900hxxs1bpe1 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT5.0g900hxxs1bpe210MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT5.0g900hxxs1bpc410MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT5.0g900hxxs1bpc5 10MB 
8,000 تومان – خرید
G900HBOOT4.4.2g900hxxu1ane210MB 
8,000 تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G900H

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ G900H با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

برچسب ها

‫4 نظرها

  1. سلام من فایل رو گرفتم ولی در قسمت bl که انتخاب میکنم نیست * رو هم میزنم میاد ولی رایت نمیکنه رو گوشی انگار پسوندش نمیخوره یا قلق داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن