حذف قفل سامسونگ

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928F بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928F بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928F بدون پاک شدن اطلاعات

حتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ G928F یا همان S6 Edge Plus خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

توجه داشته باشید دو روش در جدول زیر ارائه شده است

در روش اول گوشی شما در هر حالتی باز می شود ولی در روش های بعدی نباید FRP LOCK یا OEM LOCK یا CROM Service بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این موارد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock و Crom Service و OEM Lock همگی برابر OFF باشند.

نکته: شاید گوشی شما تنها یک یا دو مورد از موارد بالا را نشان دهد در آن صورت فقط باید همان گزینه ها را برسی کنید.

مدلروشاندرویدباینری FRP/OEM
حجم
خرید/ دانلود

G928F

رام مهندسی

تمامی ورژن‌ها

تمامی باینری‌ها

OFF/ON

به زودی
G928F BOOTتمامی ورژن‌هاتمامی باینری‌هاOFF
80 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu4crc2OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu4crd4OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu4crf4OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqi1OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqk4OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqg2OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqh4OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqh5OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqe2OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqe8OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqf3OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqd5OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqd6OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqe1OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqc3OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqc5OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqd2OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fXXu3bpj6OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fXXu3bpl4OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXu3cqc2OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fXXu3bpihOFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fXXu3bpj3OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fXXu2bph5OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fXXu2bpe8OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fXXu2bpg3OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fXXu2bpg4OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fXXu2bpb6OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fXXu2bpc3OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fXXu2bpc4OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fXXu2bpe6OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs4crf3OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs5crh2OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT5.1.1g928fXXu2aoj5OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXs4crc6OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXs4cre1OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXs4crb8OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXs4crb9OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXs4crc4OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fXXs4crb4OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs4crb6OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs4crb7OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs4cra3OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs4cra8OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs4cra9OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cql6OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cql9OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs4cra1OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs4cra2OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cql5OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cql2OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cql3OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqk3OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqk6OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqk8OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqj8OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqk1OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqk2OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqj5OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqj6OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqj7OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqi5OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqj1OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqj3OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqh2OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqh3OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqi4OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqg8OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqgaOFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqh1OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqfaOFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqg3OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqg7OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqf7OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqf8OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqf9OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqe4OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqe5OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs3bqb1OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqd3OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT7.0g928fxxs3cqe3OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs3bqa7OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs3bqa8OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs3bpk2OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs3bpl6OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs3bpl7OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs3bpicOFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs3bpidOFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs3bpj7OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs2bph3OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs3bpiaOFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs3bpibOFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs2bpg2OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs2bph1OFF27 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs2bph2OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs2bpf1OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs2bpf2OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs2bpg1OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs2bpc6OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs2bpe2OFF25 MB
8,000 تومان – خرید
G928F BOOT6.0.1g928fxxs2bpe4OFF25 MB
8,000 تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928F

 • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
 • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
 • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
 • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928F با روش رام مهندسی

1- نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید.

2- ابتدا گوشی را به حالت دانلودینگ می‌برید فایل‌های پوشه‌ی 1 را در قسمت AP نرم افزار ODIN رایت می‌کنید.

3-  مجدداً گوشی را به حالت دانلودینگ برده و فایل‌های پوشه‌ی 2 را بر روی گوشی رایت می‌کنید.

 بعد از این مراحل گوشی بدون حذف هر گونه اطلاعات و قفل راه اندازی می‌شود.


آموزش ویدیویی حذف قفل از روش رام مهندسی

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928F با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

برچسب ها

‫2 نظرها

 1. سلام خسته نباشید گوشی من شامسونگ s6 edge plus G928c هست فایلش رو دارید؟ و این که قفل اثرانگشت هم با این روش باز میشه؟

  1. سلام
   تمامی قفل ها از جمله اثر انگشت با این روش باز میشه.
   فایل این مدل در سایت موجود نیست.
   در صورت نیاز می توانید از طریق تماس با ما این فایل را سفارش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن