حذف قفل سامسونگ

باز کردن قفل گوشی G900F بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی G900F بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی G900F بدون پاک شدن اطلاعات

حتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ G900F یا همان Galaxy S5 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

مدلروشاندرویدبیلد نامبرحجمخرید /دانلود
G900F
BOOT
تمامی ورژن هاتمامی بیلد نامبرها
48 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fzhu1cpj112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fzhu1cpk212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fzhu1bpd112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fzhu1bpf212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fzhu1cph312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxu1cqa412 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxu1cqb112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxu1cpf412 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxu1cpi212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxu1cpj112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxxu1boj112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxu1cpe112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cqd212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cqc212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cqd112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cqb312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cqc112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fzhs1cqd112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cpl412 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cpl512 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cqa512 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cpl312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cpk312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fzhs1cpl112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fzhs1cqb212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cpj312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxu1pok512 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cpk112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fzhs1bpe112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cpk212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fzhs1bpg112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cpj212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxu1pod112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cpi112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cqe112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cqg112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cra212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cqd312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cqdc12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cph112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cqd112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cpe212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fdxxs1cpg112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cqc312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cqc512 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxxs1bpc312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cqb412 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cqb112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cqb312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cqa912 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpk312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpk812 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpl712 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpid12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpj612 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpk212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpi912 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpi812 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cph612 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cph812 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpi712 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpgj12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpgk12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cph512 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpgi12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpgd12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpgh12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpfh12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpg112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpg612 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpf712 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpfa12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpfg12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpeh12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpem12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpf312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpe912 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpea12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpee12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpdg12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpe112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpe212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpd212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpd312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxu1cpdf12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxu1boj312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxu1bok412 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxu1bpa212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxu1boi312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxu1boj112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxu1boj212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT4.4.2g900fxxu1anl112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxu1bnl912 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxu1boh412 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxs1ppc212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT4.4.2g900fxxu1anj212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqi612 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxs1ppc112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqh112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqi312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqi412 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqdb12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqdd12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqde12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqda12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqd712 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqd812 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqd512 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqd412 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqd212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqd312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqc712 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqc812 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqc912 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqc512 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqc612 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqc312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqc212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqc112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqb612 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqbw12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqb512 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqb312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqb412 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqaa12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqab12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqav12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cqa112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cplv12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpl712 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpl812 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpl512 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpk712 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpk612 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpja12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpk112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpk512 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpj312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpj412 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpj612 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpie12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpig12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpic12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpi512 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpi612 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpi212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpi412 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpi112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cphw12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cphe12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cphf12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cphv12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cphc12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cph912 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpha12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cph112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cph212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cph312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpg912 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpga12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpgz12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpfb12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpg212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpg412 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpf112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpf412 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpf512 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxs1bpe312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpc812 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT6.0.1g900fxxs1cpef12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxs1bpch12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxs1bpcl12 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxs1bpd212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxs1bqd112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxu1boj112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fxxs1bpc312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxs1bpl112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxs1bqb112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxs1bqc112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0.2g900fdxs1bpi212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxs1bpj212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxs1bpk112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxs1bpf212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxs1bpg212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxs1bph112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxs1bpe312 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT5.0g900fdxs1bpf112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT 5.0g900fdxs1bpe212 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT 5.0g900fdxs1bpd112 MB
8,000 تومان – خرید
G900FBOOT 5.0g900fdxs1bpd212 MB
8,000 تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی G900F

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی G900F با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن