باز کردن قفل گوشی GALAXY A5 2016 A510f بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی GALAXY A5 2016 A510f بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی GALAXY A5 2016 A510f بدون پاک شدن اطلاعات

حتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎توانید قفل گوشی سامسونگ A510F یا همان GALAXY A5 2016 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

توجه داشته باشید دو روش در جدول زیر ارائه شده است

در روش رام مهندسی گوشی شما در هر حالتی باز می شود ولی در روش های بعدی نباید FRP LOCK یا OEM LOCK یا CROM Service بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این موارد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock و Crom Service و OEM Lock همگی برابر OFF باشند.

نکته: شاید گوشی شما تنها یک یا دو مورد از موارد بالا را نشان دهد در آن صورت فقط باید همان گزینه ها را برسی کنید.

مدلروشاندرویدباینری FRP
حجم
خرید/ دانلود

A510F

رام مهندسی

7.1.1

8

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

7.1.1

7

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

7.1.1

6

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

7.1.1

5

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

7.1.1

4

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

6.0.1

4

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

6.0.1

3

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

6.0.1

2

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

5.1.1

2

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید

A510F

رام مهندسی

5.1.1

1

ON

1.4 GB
12,000 تومان – خرید
A510FBOOTتمامی ورژن‌هاتمامی باینری‌هاOFF57 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crf1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crg3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqj2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crc1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crd5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crd6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5cra5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crb1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crb2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cql7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5cra4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cql4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cql5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cql1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqkaOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqk7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqj8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqj1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqj6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqi5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqi8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqi9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqg8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqh1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqh2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqg4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqg7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqf9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqg1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu6cribOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqe9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqe3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqe4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqe7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqdOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqdjOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqdlOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT6.0.1a510fxxu4bqd5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT6.0.1a510fxxu4bqe2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT6.0.1a510fxxu4bqd3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT6.0.1a510fxxu4bqd2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT6.0.1a510fxxu4bqcbOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT6.0.1a510fxxu4bqd1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT6.0.1a510fxxu4bqc6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crf1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crg3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqj2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crc1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crd5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crd6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5cra5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crb1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5crb2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cql7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu5cra4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cql4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cql5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cql1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqkaOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqk7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqj8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqj1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqj6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqi5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqi8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqi9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqg8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqh1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqh2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqg4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqg7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqf9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqg1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqf6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu6cribOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqe9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqe3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqe4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqe7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqdkOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqdjOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOT7.0a510fxxu4cqdlOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu4bqd5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu4bqe2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu4bqd3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu4bqd2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu4bqcbOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu4bqd1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu4bqc6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu4bqcaOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu4bqc2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bqb6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu4bqc1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bqa9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bqaaOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bqa7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bqa8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bqa3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bplcOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bplaOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpl8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpl9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpkfOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpl1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpkbOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpkcOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpk7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpk9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpk4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpk1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpjgOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpjiOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpjfOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpjaOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpjeOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpj6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpj8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpj1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpj4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpidOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpilOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpicOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpibOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2bph8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu3bpi9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2bph5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2bph6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2bph3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2bph4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2bph1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2bpg6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2bpg7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2bpffOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2bpfhOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2bpfaOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2apf2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2bpfOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2ape3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2ape5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2apc4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu2apd1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu1apa6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu1apaeOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxu1apb3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5crf3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5crf4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs7crk5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5cre9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5crf1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5crf2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5cre6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5cre7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5cre8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5cre4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5cre5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5crd9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5cre2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5cre3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5crd4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5crd7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5crd8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5crd1OFF19 MB
A510FBOOTa510fxxs5crd2OFF19 MB
A510FBOOTa510fxxs5crd3OFF19 MB
A510FBOOTa510fxxs5crc4OFF19 MB
A510FBOOTa510fxxs5crc6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5crc9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5crc3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5crb4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5crb3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5cra2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4cql6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs5cra1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4cql2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4cqk4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4cqk8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4cqk1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4cqk2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4cqk3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4cqh3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4cqh4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4cqi6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4cqf2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4cqf1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4bqd4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4bqc3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs4bqd3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bqacOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bqb3OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bqa2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bqa6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bqa1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpl6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpl8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bplaOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpkdOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpl4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpl5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpjdOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpk1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpk2OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpjaOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpjbOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpj8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpj9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpiaOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpibOFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpj5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpi7OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpi8OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3bpi9OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3api4OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3api5OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs3api6OFF19 MB
8,000 تومان – خرید
A510FBOOTa510fxxs2bpg1OFF19 MB
8,000 تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ A510F

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ A510F با روش رام مهندسی

1- نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید.

2- ابتدا گوشی را به حالت دانلودینگ می‌برید فایل‌های پوشه‌ی 1 را در قسمت AP نرم افزار ODIN رایت می‌کنید.

3- مجدداً گوشی را به حالت دانلودینگ برده و فایل‌های پوشه‌ی 2 را بر روی گوشی رایت می‌کنید.

بعد از این مراحل گوشی بدون حذف هر گونه اطلاعات و قفل راه اندازی می‌شود.


آموزش ویدیویی حذف قفل از روش رام مهندسی

آموزش باز کردن قفل گوشی A510F با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

8,000 تومان – خرید
بستن
بستن