باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910f بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910f

باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910f بدون پاک شدن اطلاعات

حتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ N910F یا همان Galaxy Note4 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

مدلروشاندرویدبیلد نامبرحجمخرید /دانلود
N910F
BOOT
تمامی ورژن هاتمامی بیلد نامبرها
30 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dph815 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dqj115 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1 n910fxxu1dql2 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910F
BOOT5.1.1n910fxxu1pok115 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dqg315 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dqg915 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dqhc 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dqc9 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dqd215 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dqf715 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dqa315 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dqb1 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dqc7 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpk1 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpl215 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpl315 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpi1 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpi3 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpj215 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpga 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpgb15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dph2 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpg3 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpg715 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpg915 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpe3 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpf315 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpg2 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1col3 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpd3 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxu1dpe115 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT5.1.1n910fxxu1coi3 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT5.1.1n910fxxu1coj3 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT5.1.1n910fxxu1col215 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqi615 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqi715 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT5.1.1n910fxxs1ppf1 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqi5 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqg515 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqg115 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqg2 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqg415 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqf915 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqfa 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqfb15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqf415 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqf515 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqf815 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqe115 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqf215 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqf315 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqd315 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqd4 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqd6 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqc715 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqd1 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqd2 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqc315 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqc515 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqc6 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqb415 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqb615 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqc2 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dpk515 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqa1 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dqa2 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dpk1 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1 n910fxxs1dpk2 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dpk3 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dphb15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dpj315 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dpj415 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dph6 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dph7 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dpha15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1 n910fxxs1dph315 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dph415 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dph5 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dpg1 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dpg315 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dph1 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1 n910fxxs1dpe615 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dpe7 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT6.0.1n910fxxs1dpf3 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT5.1.1n910fxxs1cpc515 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT5.1.1n910fxxs1cpe1 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT5.1.1n910fxxs1cpf1 15 MB
8,000 تومان – خرید
N910FBOOT5.1.1n910fxxs1cpc1 15 MB
8,000 تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910F

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910H با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

8,000 تومان – خرید
بستن
بستن