سرویس آنلاین حذف قفل گوشی های Alcatel بدون از دست رفتن اطلاعات

با استفاده از این روش شما می توانید قفل گوشی های Alcatel را بدون حذف اطلاعات را به صورت آنلاین بردارید. در این روش شما نیازی به فایل یا باکس ندارید زیرا تمامی مراحل توسط همکاران ما انجام می شود.

مراحل انجام کار

1- پس از خرید محصول نرم افزار FlexiHub و ULTRAVIEWER آماده دانلود می شود.

  • با استفاده از راهنمایی که داخل فایل خرید است نرم افزارها را فعال کنید.

2-در زمانی که همکاران ما به شما اعلام می کند گوشی را به در حالت خاموش به کامپیوتر خود متصل کنید.

3- منتظر بمانید که قفل گوشی بدون از دست رفتن اطلاعات توسط همکاران ما حذف شود.

4-بعد از عملیات حذف قفل (بدون از دست رفتن اطلاعات) کافیه گوشی را روشن کنید تا آماده راه اندازی شود.

در صورتی باز نشدن قفل گوشی پارس فلش 100 درصد وجه پرداختی را به شما برگشت می دهد.

نام سرویس اندرویدتعداد دستگاه
سفارش محصول
سرویس آنلاین حذف قفل گوشی های Alcatel بدون از دست رفتن اطلاعاتتمامی ورژن ها1 عدد
75,000 تومان – خرید

 

مدل های پشتیبانی شده MTK

برای جستجو از کلید CTRL+F استفاده کنید

Alcatel OT-4034 Alcatel OT-5015
Alcatel OT-5010 Alcatel OT-5016
Alcatel OT-5012 Alcatel OT-5022
Alcatel OT-5023 Alcatel OT-5025
Alcatel OT-5116Alcatel 4003A (Pixi 3-4 3G)
Alcatel 4003J (Pixi 3-4 3GAlcatel 4009A (Pixi 3-3.5 3G)
Alcatel 4009D (Pixi 3-3.5 3G DS)Alcatel 4009F (Pixi 3-3.5 3G)
Alcatel 4009E (Pixi 3-3.5 3G DS)Alcatel 4009I (Pixi 3-3.5 3G)
Alcatel 4013D (Pixi 3-4 3G DS)Alcatel 4009K (Pixi 3-3.5 3G DS)
Alcatel 4013E (Pixi 3-4 3G DS)Alcatel 4009M (Pixi 3-3.5 3G)
Alcatel 4013J (Pixi 3-4 3G)Alcatel 4009S (Pixi 3-3.5 3G)
Alcatel 4013K (Pixi 3-4 3G DS)Alcatel 4009X (Pixi 3-3.5 3G)
Alcatel 4013T (Pixi 3-4 3G)Alcatel 4013M (Pixi 3-4 3G)
Alcatel 4014A (Pixi 2 3G)Alcatel 4013X (Pixi 3-4 3G)
Alcatel 4014D (Pixi 2 3G DS)Alcatel 4014E (Pixi 2 3G)
Alcatel 4014M (Pixi 2 3G)Alcatel 4014K (Pixi 2 3G)
Alcatel 4015A (Pop C1 3G)Alcatel 4014X (Pixi 2 3G)
Alcatel 4015N (Pop C1 3G DS)Alcatel 4015D (Pop C1 3G DS)
Alcatel 4016A (Pop C1 3G)Alcatel 4015T (Pop C1 3G)
Alcatel 4016D (Pop C1 3G DS)Alcatel 4015X (Pop C1 3G)
Alcatel 4017D (Pixi 4-3.5 3G DS)Alcatel 4016X (Pop C1 3G)
Alcatel 4017E (Pixi 4-3.5 3G DS)Alcatel 4017A (Pixi 4-3.5 3G)
Alcatel 4017F (Pixi 4-3.5 3G)Alcatel 4017S (Pixi 4-3.5 3G)
Alcatel 4018A (Pod D1 3G)Alcatel 4017X (Pixi 4-3.5 3G)
Alcatel 4018E (Pod D1 3G DS)Alcatel 4018D (Pod D1 3G DS)
Alcatel 4018F (Pod D1 3G)Alcatel 4027A (Pixi 3-4.5 3G)
Alcatel 4018M (Pod D1 3G)Alcatel 4027D (Pixi 3-4.5 3G DS)
Alcatel 4018X (Pod D1 3G)Alcatel 4027N (Pixi 3-4.5 3G DS)
Alcatel 4022D (Pixi 3-3.5 Firefox 3G DS)Alcatel 4027X (Pixi 3-4.5 3G)
Alcatel 4022X (Pixi 3-3.5 Firefox 3G)Alcatel 4052A (Pixi 3-4.5 3G)
Alcatel 4052J (Pixi 3-4.5 3G DS)Alcatel 4052E (Pixi 3-4.5 3G DS)
Alcatel 4031D (Flash Mini 3G DS)Alcatel 4052S (Pixi 3-4.5 3G)
Alcatel 4032A (Pop C2 3G)Alcatel 4031X (Flash Mini 3G)
Alcatel 4032E (Pop C2 3G DS)Alcatel 4032D (Pop C2 3G DS)
Alcatel 4033A (Pop C3 3G)Alcatel 4032X (Pop C2 3G)
Alcatel 4033E (Pop C3 3G DS)Alcatel 4033D (Pop C3 3G DS)
Alcatel 4034A (Pixi 4-4 3G)Alcatel 4033X (Pop C3 3G)
Alcatel 4034E (Pixi 4-4 3G DS)Alcatel 4034D (Pixi 4-4 3G DS)
Alcatel 4034G (Pixi 4-4 3G DS)Alcatel 4034F (Pixi 4-4 3G)
Alcatel 4034N (Pixi 4-4 3G)Alcatel 4034M (Pixi 4-4 3G)
Alcatel 4035A (Pop D3 3G)Alcatel 4034X (Pixi 4-4 3G)
Alcatel 4035D (Pop D3 3G DS)
Alcatel 5010G (Pixi 4-5 3G)
Alcatel 4035Y (Pop D3 3G)Alcatel 4035X (Pop D3 3G)
Alcatel 4037X (Pop D3 3G)
Alcatel 4036E (Pop D3 3G DS)
Alcatel 5010D (Pixi 4-5 3G DS)
Alcatel 4037A (Pop D3 3G)
Alcatel 5010S (Pixi 4-5 3G)
Alcatel 5010E (Pixi 4-5 3G DS)
Alcatel 5010U (Pixi 4-5 3G DS)
Alcatel 5011A (A3 Plus 3G)
Alcatel 5017O (Pixi 3-4.5 LTE)
Alcatel 5010X (Pixi 4-5 3G)
Alcatel 5017E (Pixi 3-4.5 LTE DS)
Alcatel 5017G (Pixi 3-4.5 LTE)
Alcatel 5017B (Pixi 3-4.5 LTE)
Alcatel 5017D (Pixi 3-4.5 LTE DS)
Alcatel 5015X (Pop 3-5 3G)
Alcatel 5017A (Pixi 3-4.5 LTE)
Alcatel 5015E (Pop 3-5 3G DS)
Alcatel 5016J (Pop 3-5 3G DS)
Alcatel 5015D (Pop 3-5 3G DS)
Alcatel 5016A (Pop 3-5 3G)
Alcatel 5017W (Pixi 3-4.5 LTE)Alcatel 5015A (Pop 3-5 3G)
Alcatel 5022D (Pop Star 3G DS)Alcatel 5012G (Pixi 4-5.5 3G)
Alcatel 5036A (Pop C5 3G)Alcatel 5012F (Pixi 4-5.5 3G)
Alcatel 5036D (Pop C5 3G DS)Alcatel 5019D (Pixi 3-4.5 LTE DS)
Alcatel 5036F (Pop C5 3G)Alcatel 5025X (Pop 3-5.5 3G)
Alcatel 5025N (Pop 3-5.5 3G)Alcatel 5025G (Pop 3-5.5 3G)
Alcatel 5025D (Pop 3-5.5 3G DS)
Alcatel 5025E (Pop 3-5.5 3G DS)
Alcatel 5023E (Pixi 4 Plus Power 3G DS)
Alcatel 5023F (Pixi 4 Plus Power 3G DS)
Alcatel 5022N (Pop Star 3G)
Alcatel 5022X (Pop Star 3G)
Alcatel 5022E (Pop Star 3G DS)
Alcatel 5022F (Pop Star 3G)
Alcatel 5037E (Pop C5 TV 3G DS)
Alcatel 5036X (Pop C5 3G)
Alcatel 5045Y (Pixi 4-5 4G LTEAlcatel 5037A (Pop C5 TV 3G)
Alcatel 5045T (Pixi 4-5 4G LTE DS)
Alcatel 5045X (Pixi 4-5 4G LTE)
Alcatel 5045I (Pixi 4-5 4G LTE)
Alcatel 5045J (Pixi 4-5 4G LTE DS)
Alcatel 5045F (Pixi 4-5 4G LT
Alcatel 5045G (Pixi 4-5 4G LTE)
Alcatel 5045A (Pixi 4-5 4G LTE)
Alcatel 5045D (Pixi 4-5 4G LTE DS)
Alcatel 5038X (Pop D5 3G)
Alcatel 5038E (Pop D5 3G DS)
Alcatel 5038A (Pop D5 3G)
Alcatel 5038D (Pop D5 3G DS)
Alcatel 5070D (Pop Star LTE DS)
Alcatel 5037X (Pop C5 TV 3G)
Alcatel 5070T (Pop Star LTE DS)Alcatel 5070S (Pop Star LTE DS)
Alcatel 5070X (Pop Star LTE)Alcatel 5138E (Pop D5 3G DS)
Alcatel 6032X (Idol Alpha 3G)Alcatel 6040E (Idol X 3G DS)
Alcatel 6032A (Idol Alpha 3G)Alcatel 6040D (Idol X 3G DS)
Alcatel 6012X (Idol Mini 3G)Alcatel 6040A (Idol X 3G)
Alcatel 6012E (Idol Mini 3G DS)Alcatel 6037Y (Idol 2 3G)
Alcatel 6012D (Idol Mini 3G DS)Alcatel 6037K (Idol 2 3G DS)
Alcatel 6012A (Idol Mini 3G)Alcatel 6037B (Idol 2 3G)
Alcatel 5116J (Pop 3-5 3G DS)Alcatel 6040X (Idol X 3G)
Alcatel 6043A (Idol X Plus 3G)Alcatel 6042D (Flash 3G DS)
Alcatel 7040D (Pop C7 3G DS)
Alcatel 6043D (Idol X Plus 3G DS)
Alcatel 7045Y (Pop S7 3G)
Alcatel 7040A (Pop C7 3G)
Alcatel 7042E (Pop C7+ 3G DS)
Alcatel 7045A (Pop S7 3G)
Alcatel 7042A (Pop C7+ 3G)
Alcatel 7042D (Pop C7+ 3G DS)
Alcatel 7041D (Pop C7 3G DS)
Alcatel 7041X (Pop C7 3G)
Alcatel 7040F (Pop C7 3G)
Alcatel 7040K (Pop C7 3G DS)
Alcatel 7047D (Pop C9 3G DS)Alcatel 7040E (Pop C7 3G DS)
Alcatel 9002W (Pixi 3)Alcatel 7047A (Pop C9 3G)
Alcatel 8050X (Pixi 4-6 3G)Alcatel 9002A (Pixi 3-7 3G)
Alcatel 8050E (Pixi 4-6 3G DS)Alcatel 8050G (Pixi 4-6 3G)
Alcatel 8030Y (Hero 2 3G DS)Alcatel 8050D (Pixi 4-6 3G DS)
Alcatel 8020X (Hero 3G)Alcatel 8030B (Hero 2 3G DS)
Alcatel 8008X (Scribe HD 3G)Alcatel 8020D (Hero 3G DS)
Alcatel 7054T (Flash+ LTE DS)Alcatel 8008D (Scribe HD 3G DS)
Alcatel 7049D (Flash 2 LTE DS)Alcatel 7047E (Pop C9 3G DS)

مدل های پشتیبانی شده QUALCOMM

ALCATEL 9030Q (Pop 4-10 LTE)ALCATEL 9030Y (Pop 4-10 LTE)
ALCATEL 9022X (Pixi 3-84GLTE)ALCATEL 9030G (Pop 4-10 LTE)
ALCATEL 9022A (Pixi 3-84GLTE)ALCATEL 9022S (Pixi 3-84GLTE)
ALCATEL 9015Q (Pixi 4-7 LTE)ALCATEL 9015W (Pop 7 LTE)
ALCATEL 9015B (Pop 7 LTE)ALCATEL 9015J (Pop 7 LTE)
ALCATEL 9007A (Pixi 3-7 LTE)ALCATEL 9007X (Pixi 3-7 LTE)
ALCATEL 9006W (Pixi 2-7 4G LTE TMO)ALCATEL 9007T (Pixi 3-7 LTE)
ALCATEL 9001X (Pixi 4-6 LTE)ALCATEL 9001I (Pixi 4-6 LTE)
ALCATEL 9001D (Pixi 4-6 LTE DS)ALCATEL 9001A (Pixi 4-6 LTE)
ALCATEL 7053E (X1 LTE DS)ALCATEL 7053J (X1 LTE DS)
ALCATEL 7053D (X1 LTE DS)ALCATEL 7048W (Go Play LTE)
ALCATEL 7048X (Go Play LTE)ALCATEL 7044X (Pop 2-5 Premium LTE)
ALCATEL 7044Y (Pop 2-5 Premium LTE)ALCATEL 7048S (Go Play LTE)
ALCATEL 7044A (Pop 2-5 Premium LTE)ALCATEL 7048A (Go Play LTE)
ALCATEL 7043K (Pop 2-5 LTE DS)ALCATEL 7043Y (Pop 2-5 LTE)
ALCATEL 7043E (Pop 2-5 LTE DS)ALCATEL 7043E (Pop 2-5 LTE DS)
ALCATEL 6070Y (Idol 4S LTE)ALCATEL 6070T (Idol 4S LTE)
ALCATEL 6070O (Idol 4S LTE DS)ALCATEL 6070K (Idol 4S LTE DS)
ALCATEL 6070J (Idol 4S LTE)ALCATEL 6070H (Idol 4S LTE)
ALCATEL 6070D (Idol 4S LTE DS)ALCATEL 6055P (Idol 4 LTE)
ALCATEL 6055U (Idol 4 LTE Crocket)ALCATEL 6055Y (Idol 4 LTE)
ALCATEL 6055K (Idol 4 LTE DS)ALCATEL 6055O (Idol 4 LTE)
ALCATEL 6055I (Idol 4 LTE)ALCATEL 6050W (Idol 2S LTE)
ALCATEL 6055B (Idol 4 LTE)ALCATEL 6055H (Idol 4 LTE)
ALCATEL 6050A (Idol 2S LTE)ALCATEL 6055A (Idol 4 LTE CAN)
ALCATEL 6050F (Idol 2S LTE)ALCATEL 6045Y (Idol 3-5.5 LTE)
ALCATEL 6045X (Idol 3-5.5 LTE)ALCATEL 6045S (Idol 3-5.5 LTE)
ALCATEL 6045O (Idol 3-5.5 LTE)ALCATEL 6045K (Idol 3-5.5 LTE DS)
ALCATEL 6045I (Idol 3-5.5 LTE)ALCATEL 6045G (Idol 3-5.5 LTE)
ALCATEL 6045F (Idol 3-5.5 LTE)ALCATEL 6045D (Idol 3-5.5 LTE DS)
ALCATEL 6045B (Idol 3-5.5 LTE)ALCATEL 6044T (Pop Up LTE)
ALCATEL 6044D (Pop Up LTE DS)ALCATEL 6044J (Pop Up LTE)
ALCATEL 6039A (Idol 3-4.7 LTE)ALCATEL 6039Y (Idol 3-4.7 LTE DS)
ALCATEL 6039S (Idol 3-4.7 LTE)ALCATEL 6039K (Idol 3-4.7 LTE DS)
ALCATEL 6039J (Idol 3-4.7 LTE DS)ALCATEL 6039H (Idol 3-4.7 LTE)
ALCATEL 6016E (Idol 2 Mini 3G DS)ALCATEL 6016X (Idol 2 Mini 3G)
ALCATEL 6016D (Idol 2 Mini 3G DS)ALCATEL 6016A (Idol 2 Mini 3G)
ALCATEL 6014X (Idol 2 Mini L 3G)ALCATEL 6014D (Idol 2 Mini L 3G DS)
ALCATEL 5098S (Pixi 4-6 LTE)ALCATEL 5098Q (Pixi 4-6 LTE)
ALCATEL 5098O (Pixi 4-6 LTE)ALCATEL 5065X (Pop 3-5 LTE)
ALCATEL 5065T (Pop 3-5 LTE)ALCATEL 5065W (Pop 3-5 LTE)
ALCATEL 5065N (Pop 3-5 LTE)ALCATEL 5054X (Pop 3-5.5 LTE)
ALCATEL 5065J (Pop 3-5 LTE DS)ALCATEL 5065A (Pop 3-5 LTE)
ALCATEL 5065D (Pop 3-5 LTE DS)ALCATEL 5057M (Pop 4 Plus LTE)
ALCATEL 5056W (Fierce 4 LTE)ALCATEL 5056X (Pop 4 Plus LTE)
ALCATEL 5056U (Pop 4 Plus LTE)ALCATEL 5056T (Pop 4 Plus LTE)
ALCATEL 5056M (Pop 4 Plus LTE)ALCATEL 5056O (Alura ATT LTE)
ALCATEL 5056N (Fierce 4 LTE)ALCATEL 5056J (Pop 4 Plus LTE DS)
ALCATEL 5056G (Pop 4 Plus LTE)ALCATEL 5056E (Pop 4 Plus LTE DS)
ALCATEL 5056D (Pop 4 Plus LTE DS)ALCATEL 5056A (Pop 4 Plus LTE)
ALCATEL 5055W (Fierce XL LTE)ALCATEL 5055S (Fierce XL LTE)
ALCATEL 5054W (Fierce XL LTE)ALCATEL 5054T (Pop 3-5.5 LTE DS)
ALCATEL 5054O (Flint LTE)ALCATEL 5054S (Pop 3-5.5 LTE)
ALCATEL 5054D (Pop 3-5.5 LTE DS)ALCATEL 5054N (Fierce XL LTE)
ALCATEL 5054A (Pop 3-5.5 LTE)ALCATEL 5051X (Pop 4 Slate LTE)
ALCATEL 5051T (Pop 4 Slate LTE)ALCATEL 5051M (Pop 4 Slate LTE)
ALCATEL 5051J (Pop 4 Slate LTE DS)ALCATEL 5051D (Pop 4 Slate LTE DS)
ALCATEL 5051A (Pop 4 Slate LTE)ALCATEL 5050X (Pop S3 LTE)
ALCATEL 5050Y (Pop S3 LTE)ALCATEL 5050S (Pop S3 LTE)
ALCATEL 4044M (Go Flip LTE CAN)ALCATEL 4044O (Go Flip LTE ATT)
ALCATEL 5046G-OM (A3 LTE OM)ALCATEL 5050A (Pop S3 LTE)
ALCATEL 5046G-AM (A3 LTE Amazon)ALCATEL 5044R (U5 LTE GoPhone)
ALCATEL 5042X (Pop 2-4.5 LTE)ALCATEL 5044G (U5 LTE CAN)
ALCATEL 5042D (Pop 2-4.5 LTE DS)ALCATEL 5042W (Pop 2-4.5 LTE)
ALCATEL 5042A (Pop 2-4.5 LTE)ALCATEL 5042G (Pop 2-4.5 LTE)
ALCATEL 4060S (Pixi 4-4.5 LTE)ALCATEL 4060W (Pixi 4-4.5 LTE TMO)
ALCATEL 4060O (Streak LTE CAN)ALCATEL 4060A (Ideal LTE)
ALCATEL 4044V (Go Flip LTE CAN)ALCATEL 4044W (Go Flip LTE TMO)
ALCATEL 4044N (Go Flip LTE TMO)ALCATEL 4044T (Go Flip LTE SPR)
75,000 تومان – خرید
بستن
بستن