سرویس آنلاین حذف قفل گوشی های Lenovo بدون از دست رفتن اطلاعات

با استفاده از این روش شما می توانید قفل گوشی های Lenovo را بدون حذف اطلاعات را به صورت آنلاین بردارید. در این روش شما نیازی به فایل یا باکس ندارید زیرا تمامی مراحل توسط همکاران ما انجام می شود.

مراحل انجام کار

1- پس از خرید محصول نرم افزار FlexiHub و ULTRAVIEWER آماده دانلود می شود.

  • با استفاده از راهنمایی که داخل فایل خرید است نرم افزارها را فعال کنید.

2-در زمانی که همکاران ما به شما اعلام می کند گوشی را به در حالت خاموش به کامپیوتر خود متصل کنید.

3- منتظر بمانید که قفل گوشی بدون از دست رفتن اطلاعات توسط همکاران ما حذف شود.

4-بعد از عملیات حذف قفل (بدون از دست رفتن اطلاعات) کافیه گوشی را روشن کنید تا آماده راه اندازی شود.

در صورتی باز نشدن قفل گوشی پارس فلش 100 درصد وجه پرداختی را به شما برگشت می دهد.

نام سرویس اندرویدتعداد دستگاه
سفارش محصول
سرویس آنلاین  حذف قفل گوشی های Lenovo بدون از دست رفتن اطلاعاتتمامی ورژن ها1 عدد
75,000 تومان – خرید

 

مدل های پشتیبانی شده MTK

برای جستجو از کلید CTRL+F استفاده کنید

Lenovo P1MA40 Lenovo a1010
Lenovo TB3-850F Lenovo TB3-X70F
Lenovo TB3-850M Lenovo TB3-X70L
Lenovo S1LA40 Lenovo TB3-730
Lenovo PB2-650M Lenovo PB2-670M
Lenovo A7700 Lenovo K10a40
Lenovo A7010A48 Lenovo A8-50LC
Lenovo A2016b31 Lenovo A6600A40
Lenovo A2016a40 Lenovo A6600D40
Lenovo A7-30GC (Tab 2 A7-30GC 3G Call)Lenovo S6
Lenovo A2Lenovo A7-30DC (Tab 2 A7-30DC 3G Call)016b30 Lenovo S5000-H (I
deaTab S5000H 3G)
Lenovo S5000-F (IdeaTab S5000F WiFi)Lenovo S960 (Vibe X 3G)
Lenovo S938T (S938T 3G DS)Lenovo S939 (S939 3G DS)
Lenovo S920 (S920 3G DS)Lenovo S930 (S930 3G DS)
Lenovo S860 (S860 3G DS)Lenovo S898T+ (S8+ 3G DS)
Lenovo S850 (S850 3G DS)Lenovo S898T (S8 3G DS)
Lenovo S750 (S750 3G DS)Lenovo S858T (S858T 3G DS)
Lenovo S660 (S660 3G DS)Lenovo S820 (S820 3G DS)
Lenovo S650 (S650 3G DS)Lenovo S668T (S668T 3G DS)
Lenovo S1a40 (Vibe S1 LTE DS)Lenovo S1La40 (Vibe S1 Lite LTE DS)
Lenovo PB2-650M (Phab 2 LTE DS)Lenovo PB2-670M (Phab 2 Plus LTE DS)
Lenovo P380 (P380 3G DS)Lenovo P780 (P780 3G DS)
Lenovo P70-A (P70 LTE DS)Lenovo P70-T (P70 LTE DS)
Lenovo K52t38 (Vibe K5 Note LTE DS)Lenovo P1ma40 (Vibe P1m LTE DS)
Lenovo K52e78 (Vibe K5 Note LTE DS)Lenovo K51c78 (Vibe X3 Lite LTE DS)
Lenovo K50-T5 (K3 Note LTE DS)Lenovo K50-T3s (K3 Note LTE DS)
Lenovo K50a40 (K3 Note LTE DS)Lenovo K10a40-DS (Lenovo C2 LTE DS)
Lenovo B8000-HV (Yoga Tab 10 3G Call)Lenovo K10a40 (Lenovo C2 LTE)
Lenovo B8000-F (Yoga Tab 10 WiFi)Lenovo B8000-H (Yoga Tab 10 3G)
Lenovo B6000-H (Yoga Tab 8 3G)Lenovo B6000-HV (Yoga Tab 8 3G Call)
Lenovo A7700 (A7700 LTE DS)Lenovo B6000-F (Yoga Tab 8 WiFi)
Lenovo A7600-M (S8 A7600M LTE DS)Lenovo A7600-F (Tab A10-70 A7600F WiFi)
Lenovo A7600 (S8 A7600 LTE DS)Lenovo A7600-H (Tab A10-70 A7600H 3G)
Lenovo A7020a40 (Vibe K5 Note LTE DS)Lenovo A7020a48 (Vibe K5 Note LTE DS)
Lenovo A7000+ (A7000+ LTE DS)Lenovo A7010a48 (Vibe K4 Note LTE DS)
Lenovo A6600d40 (A6600+ LTE DS)Lenovo A7000-A (A7000 LTE DS)
Lenovo A5890 (A5890 LTE DS)Lenovo A6600a40 (A6600+ LTE DS)
Lenovo A5600 (A5600 LTE DS)Lenovo A5800-D (A5800D LTE DS)
Lenovo A5500-H (Tab A8-50 A5500H 3G)Lenovo A5500-HV (Tab A8-50 A5500HV 3G Call)
Lenovo A5000 (A5000 3G DS)Lenovo A5500-F (Tab A8-50 A5500F WiFi)
Lenovo A3860 (A3860 LTE DS)Lenovo A3890 (A3890 LTE DS)
Lenovo A3300-HV (Tab A7-30 A3300HV 3G Call)Lenovo A3800-D (A3800D 3G DS)
Lenovo A3600-D (A3600D 3G DS)Lenovo A3690 (A3690 LTE DS)
Lenovo A3500-H (Tab A7-50 A3500H 3G)Lenovo A3500-HV (Tab A7-50 A3500HV 3G Call)
Lenovo A3500-F (Tab A7-50 A3500F WiFi)Lenovo A3500-FL (Tab A7-50 A3500FL WiFi)
Lenovo A3300-H (Tab A7-30 A3300H 3G)Lenovo A3300-T (Tab A7-30 A3300T 3G)
Lenovo A3000-H (IdeaTab A3000H 3G Call)Lenovo A3300-GV (Tab A7-30 A3300GV 2G Call)
Lenovo A3000 (IdeaTab A3000 3G)Lenovo A3000-F (IdeaTab A3000F WiFi)
Lenovo A2010l36 (A2010 LTE)Lenovo A2016a40 (Lenovo B LTE DS)
Lenovo A1010a20-DS (Vibe A Plus 3G DS)Lenovo A2010 (A2010 LTE DS)
Lenovo A936 (A936 Note 8 LTE DS)Lenovo A1010a20 (Vibe A Plus 3G)
Lenovo A889 (A889 3G DS)Lenovo A916 (A916 3G DS)
Lenovo A880 (A880 3G DS)Lenovo A859 (A859 3G DS)
Lenovo A858 (A858 LTE DS)Lenovo A858t (A858t LTE DS)
Lenovo A7-30F (Tab 2 A7-30F WiFi)Lenovo A850+ (A850+ 3G DS)
Lenovo A820 (A820 3G DS)Lenovo A850 (A850 3G DS)
Lenovo A766 (A766 3G DS)Lenovo A830 (A830 3G DS)
Lenovo A680 (A680 3G DS)Lenovo A708T (A708T 3G DS)
Lenovo A628T (A628T 3G DS)Lenovo A616 (A616 3G DS)
Lenovo A320T (A320T 3G)Lenovo A316i (A316i 3G DS)
Lenovo A606 (A606 3G)Lenovo A536 (A536 3G DS)
Lenovo A529 (A529 3G DS)Lenovo A526 (A526 3G DS)
Lenovo A319 (A319 3G)Lenovo A516 (A516 3G DS)
Lenovo A369i (A369i 3G DS)Lenovo A399 (A399 3G DS)
Lenovo A328 (A328 3G DS)Lenovo A327i (A327i 3G DS)
Lenovo A316 (A316 3G DS)Lenovo A319-DS (A319 3G DS)
Lenovo A308T (A308T 3G DS)Lenovo A318T (A318T 3G)
Lenovo A269 (A269 3G DS)Lenovo A10-70F (Tab 2 A10-70F WiFi)
Lenovo A10-80HC (Tab A10-80HC 3G Call)Lenovo A269i (A269i 3G DS)
Lenovo A10-70L (Tab 2 A10-70L LTE)Lenovo A10-70LC (Tab 2 A10-70LC LTE Call)
Lenovo A8-50LC (Tab 2 A8-50LC LTE DS Call)Lenovo A7-30HC (Tab 2 A7-30HC 3G Call)
Lenovo A7-30H (Tab 2 A7-30H 3G)

مدل های پشتیبانی شده QUALCOMM

برای جستجو از کلید CTRL+F استفاده کنید

LENOVO ZUK-Z2-Z2132 (ZUK Z2 Plus LTE DS)LENOVO A816 (A816 LTE DS)
LENOVO ZUK-Z2-Z2131 (ZUK Z2 Plus LTE DS)LENOVO ZUK-Z1 (ZUK Z1 LTE DS)
LENOVO Z90a40 (Vibe Shot LTE DS)LENOVO Z90-7 (Vibe Shot LTE DS)
LENOVO Z90-3 (Vibe Shot LTE DS)LENOVO Z2t (Vibe Z2 LTE DS)
LENOVO YT3-X50M (Yoga Tab 3 10 LTE Call)LENOVO Z2 (Vibe Z2 LTE DS)
LENOVO YT3-X50L (Yoga Tab 3 10 LTE)LENOVO YT3-X50F (Yoga Tab 3 10 WiFi)
LENOVO YT3-850M (Yoga Tab 3 8.0 LTE Call)LENOVO YT3-850L (Yoga Tab 3 8.0 LTE)
LENOVO YT3-850F (Yoga Tab 3 8.0 WiFi)LENOVO YT-X703X (Yoga Tab 3 Plus LTE)
LENOVO YT-X703L (Yoga Tab 3 Plus LTE)LENOVO YT-X703F (Yoga Tab 3 Plus WiFi)
LENOVO X3c70 (Vibe X3 LTE DS)LENOVO X3a40 (Vibe X3 LTE DS)
LENOVO X3c50 (Vibe X3 LTE DS)LENOVO X2Pt5 (Vibe X2 Pro LTE DS)
LENOVO TB-X704L (Tab 4 A10 Plus LTE)LENOVO TB-X704F (Tab 4 A10 Plus WiFi)
LENOVO TB-X304L (Tab 4 A10 LTE)LENOVO TB-X304F (Tab 4 A10 WiFi)
LENOVO TB-8704X (Tab 4 A8 Plus LTE)LENOVO TB-8704F (Tab 4 A8 Plus WiFi)
LENOVO TB-8504X (Tab 4 A8 LTE)LENOVO TB-8504F (Tab 4 A8 WiFi)
LENOVO TB3-8703X (Tab 3 A8 Plus LTE)LENOVO TB3-8703F (Tab 3 A8 Plus WiFi)
LENOVO TB2-X30L (Tab 2 A10-30 LTE)LENOVO TB3-7703X (Tab 3 A7 Plus LTE DS)
LENOVO PB2-690M (Phab 2 Pro LTE DS)LENOVO TB2-X30F (Tab 2 A10-30 WiFi)
LENOVO S90-U (S90U 3GTD DS)LENOVO S90-T (S90T 3GTD DS)
LENOVO S856 (S856 LTE DS)LENOVO S90-E (S90E 3GTD DS)
LENOVO S90-A (S90A LTE DS)LENOVO S60-T (S60A 3GTD DS)
LENOVO S60-W (S60A LTE DS)LENOVO PB1-770N (Phab Plus LTE DS)
LENOVO B8080-HV (Yoga Tab 10 HD+ 3G Call)LENOVO S60-A (S60A LTE DS)
LENOVO PB1-770M (Phab Plus LTE DS)LENOVO PB1-750N (Phab LTE DS)
LENOVO PB1-750M (Phab LTE DS)LENOVO P2c72 (Vibe P2 LTE DS)
LENOVO P1c72 (Vibe P1 LTE DS)LENOVO P2a42 (Vibe P2 LTE DS)
LENOVO A3910e70 (A3910 LTE DS)LENOVO P1c58 (Vibe P1 LTE DS)
LENOVO K920 (Vibe Z2 Pro LTE DS)LENOVO P1a42 (Vibe P1 LTE DS)
LENOVO K910E (Vibe Z CDMA DS)LENOVO K910SS (Vibe Z 3G DS)
LENOVO K53a48 (K6 Note LTE DS)LENOVO K910L (Vibe Z LTE)
LENOVO K33a48 (K6 LTE DS)LENOVO K33b36 (K6 LTE)
LENOVO K33a42 (K6 LTE)LENOVO K32c36 (Vibe K5+ LTE DS)
LENOVO K31-T3 (K3 Lemon Music LTE DS)LENOVO K32c30 (Vibe K5 LTE DS)
LENOVO K30-TM (K3 Lemon Music LTE DS)LENOVO K30-W (K3 Lemon Music LTE DS)
LENOVO K30-E (K3 Lemon Music LTE DS)LENOVO K30-T (K3 Lemon Music LTE DS)
LENOVO B8080-H (Yoga Tab 10 HD+ 3G)LENOVO K10e70 (K10e70 LTE DS)
LENOVO B8080-F (Yoga Tab 10 HD+ WiFi)LENOVO A6020L37 (Vibe K5+ LTE DS)
LENOVO A6020L36 (Vibe K5+ LTE DS)LENOVO A6020a46 (Vibe K5+ LTE DS)
LENOVO A6020a40 MSM8929 (Vibe K5 LTE DS)LENOVO A6020a41 (Vibe K5+ LTE DS)
LENOVO A6010+ (A6010+ LTE DS)LENOVO A6020a40 (Vibe K5 LTE DS)
LENOVO A6000+ (A6000+ LTE DS)LENOVO A6010 (A6010 LTE DS)
LENOVO A6000 (A6000 LTE DS)LENOVO A6000-L (A6000L LTE DS)
LENOVO A2020a40 (Vibe C LTE DS)LENOVO A3910t30 (A3910 LTE DS)
75,000 تومان – خرید
بستن
بستن