سرویس آنلاین حذف قفل گوشی های VIVO بدون از دست رفتن اطلاعات

با استفاده از این روش شما می توانید قفل گوشی های VIVO را بدون حذف اطلاعات را به صورت آنلاین بردارید. در این روش شما نیازی به فایل یا باکس ندارید زیرا تمامی مراحل توسط همکاران ما انجام می شود.

مراحل انجام کار

1- پس از خرید محصول نرم افزار FlexiHub و ULTRAVIEWER آماده دانلود می شود.

  • با استفاده از راهنمایی که داخل فایل خرید است نرم افزارها را فعال کنید.

2-در زمانی که همکاران ما به شما اعلام می کند گوشی را به در حالت خاموش به کامپیوتر خود متصل کنید.

3- منتظر بمانید که قفل گوشی بدون از دست رفتن اطلاعات توسط همکاران ما حذف شود.

4-بعد از عملیات حذف قفل (بدون از دست رفتن اطلاعات) کافیه گوشی را روشن کنید تا آماده راه اندازی شود.

در صورتی باز نشدن قفل گوشی پارس فلش 100 درصد وجه پرداختی را به شما برگشت می دهد.

نام سرویس اندرویدتعداد دستگاه
سفارش محصول
سرویس آنلاین  حذف قفل گوشی های VIVOبدون از دست رفتن اطلاعاتتمامی ورژن ها1 عدد
75,000 تومان – خرید

 

مدل های پشتیبانی شده MTK

برای جستجو از کلید CTRL+F استفاده کنید

VIVO-X3S W (X3S W 3G DS)VIVO-X5 MaxPlus (X5 Max Plus LTE DS)
VIVO-X5 MaxS (X5 Max S LTE DS)VIVO-Y622 (Y622 3G DS)
VIVO-Y35L (Y35L LTE DS)VIVO-Y613 (Y613 3G DS)
VIVO-Y31i (Y31i 3G DS)VIVO-Y33 (Y33 LTE DS)
VIVO-Y20T (Y20T 3G DS)VIVO-Y31 (Y31 3G DS)
VIVO-Y17W (Y17W 3G DS)VIVO-Y28 (Y28 3G DS)
VIVO-Y17T (Y17T 3G DS)VIVO-Y22iL (Y22iL 3G)
VIVO-Y15T (Y15T 3G)VIVO-Y22 (Y22 3G DS)
VIVO-Y15S (Y15S 3G)VIVO-Y21 (Y21 3G DS)
VIVO-Y15bW (Y15bW 3G)VIVO-Y15cW (Y15cW 3G)
VIVO-Y13T (Y13T 3G DS)VIVO-Y15 (Y15 3G)
VIVO-Y11T (Y11T 3G DS)VIVO-Y13 (Y13 3G)
VIVO-Y11iT (Y11iT 3G DS)VIVO-Y11iW (Y11iW 3G DS)
VIVO-X5L (X5L 3G DS)VIVO-Y11 (Y11 3G DS)
VIVO-X5 ProD (X5 Pro D LTE DS)VIVO-X5S L (X5S L LTE DS)

مدل های پشتیبانی شده QUALCOMM

VIVO-V1 (V1 LTE DS)VIVO-Y937 (Y937 LTE DS)
VIVO-Y928 (Y928 LTE DS)VIVO-Y927 (Y927 LTE DS)
VIVO-Y923 (Y923 LTE DS)VIVO-Y913 (Y913 LTE DS)
VIVO-Y613F (Y613F LTE DS)VIVO-Y623 (Y623 LTE DS)
VIVO-Y65 (Y65 LTE DS)VIVO-Y66-PD1621 (Y66 LTE DS)
VIVO-Y55S (Y55S LTE DS)VIVO-Y55L (Y55L LTE DS)
VIVO-Y51L (Y51L LTE DS)VIVO-Y53 (Y53 LTE DS)
VIVO-Y51A (Y51A LTE DS)VIVO-Y55 (Y55 LTE DS)
VIVO-Y37L (Y37L LTE DS)VIVO-Y35A (Y35A LTE DS)
VIVO-Y31L (Y31L LTE DS)VIVO-Y51 (Y51 LTE DS)
VIVO-Y29L (Y29L LTE DS)VIVO-Y31A (Y31A LTE DS)
VIVO-Y28L (Y28L LTE DS)VIVO-Y27 (Y27 LTE DS)
VIVO-Y23L (Y23L LTE DS)VIVO-Y25 (Y25 LTE DS)
VIVO-Y21L (Y21L LTE DS)VIVO-Y22L (Y22L LTE DS)
VIVO-Y13L (Y13L LTE DS)VIVO-Y18L (Y18L 3G DS)
VIVO-Xplay 5A (Xplay 5A LTE)VIVO-Xshot (Xshot LTE)
VIVO-Xplay 3S (Xplay 3S LTE)VIVO-X9 (X9 LTE DS)
VIVO-X7 Plus (X7 Plus LTE DS)VIVO-X710L (X710L LTE DS)
VIVO-X7 (X7 LTE DS)VIVO-X710F (X710F LTE DS)
VIVO-X5 ProV (X5 Pro V LTE DS)VIVO-X6A (X6A LTE DS)
VIVO-X5 MaxV (X5 Max V LTE DS)VIVO-X5 Pro (X5 Pro LTE DS)
VIVO-X5 Max (X5 Max LTE DS)VIVO-X5 MaxL (X5 Max L LTE DS)
VIVO-V7 Plus (V7 Plus LTE DS)VIVO-X5 (X5 LTE DS)
VIVO-V3 Max (V3 Max LTE DS)VIVO-V7 (V7 LTE DS)
VIVO-V1 Max (V1 Max LTE DS)VIVO-V5 Plus (V5 Plus LTE DS)
VIVO-1716 (Vivo 1716 LTE DS PD1708F_EX)VIVO-V3 (V3 LTE DS)
VIVO-V9 (V9 LTE DS PD1730F)VIVO-V9 Youth (V9 Youth LTE DS PD1730BF)

 

VIVO-X20 (X20 LTE DS PD1709F)VIVO-X20 Plus (X20 Plus LTE DS PD1710F)

 

VIVO-Xplay 5S (Xplay 5S LTE PD1516A)VIVO-Xplay 6 (Xplay 6 LTE PD1610)

 

75,000 تومان – خرید
بستن
بستن