سرویس آنلاین حذف قفل FRP گوشی های BLU

با استفاده از این روش شما می توانید قفل  گوشی های سرویس آنلاین حذف قفل FRP گوشی های BLU را بدون حذف اطلاعات را به صورت آنلاین بردارید. در این روش شما نیازی به فایل یا باکس ندارید زیرا تمامی مراحل توسط همکاران ما انجام می شود.

مراحل انجام کار

1- پس از خرید محصول نرم افزار FlexiHub و ULTRAVIEWER آماده دانلود می شود.

  •  با استفاده از راهنمایی که داخل فایل خرید است نرم افزارها را فعال کنید.

2-در زمانی که همکاران ما به شما اعلام می کند گوشی را به در حالت خاموش به کامپیوتر خود متصل کنید.

3- منتظر بمانید که قفل FRP گوشی  توسط همکاران ما حذف شود.

4-بعد از عملیات حذف قفل FRP کافیه گوشی را روشن کنید تا آماده راه اندازی شود.

در صورتی باز نشدن قفل گوشی پارس فلش 100 درصد وجه پرداختی را به شما برگشت می دهد.

نام سرویس اندرویدتعداد دستگاه
سفارش محصول
 سرویس آنلاین حذف قفل FRP گوشی های BLUتمامی ورژن ها1 عدد
75,000 تومان – خرید

 

مدل های پشتیبانی شده MTK

برای جستجو از کلید CTRL+F استفاده کنید

BLU-A010L (Advance 4.0 3G DS)BLU-A030L (Advance 4.0 L2 3G DS)
BLU-A010U (Advance 4.0 3G DS)BLU-V050 (Vivo 5 Mini 3G DS)
BLU-V0150UU (Vivo 8 LTE DS)BLU-V0290WW (Vivo One Plus LTE DS)
BLU-V0110EE (Vivo 6 LTE DS)BLU-V0110UU (Vivo 6 LTE DS)
BLU-V0090EE (Vivo 5R LTE DS)BLU-V0090UU (Vivo 5R LTE DS)
BLU-V0070EE (Vivo XL2 LTE DS)BLU-V0070UU (Vivo XL2 LTE DS)
BLU-V0030UU (Vivo XL LTE DS)BLU-V0050UU (Vivo 5 LTE DS)
BLU-S810 (Studio View 3G DS)BLU-T0010UU (Tank Extreme Pro LTE DS)
BLU-S750P (Studio Pro 3G DS)BLU-S710U (Studio M5 Plus 3G DS)
BLU-S610P (Studio Mega 3G DS)BLU-S730P (Studio M6 Plus 3G DS)
BLU-S550Q (Studio G2 HD 3G DS)BLU-S530 (Studio X8 HD 3G DS)
BLU-S390U (Studio X5 3G DS)BLU-S510 (Studio G Plus 3G DS)
BLU-S270Q (Studio C8+8 3G DS)BLU-S500Q (Studio G Plus 3G DS)
BLU-S0230UU (Studio M LTE DS)BLU-S0290UU (Studio J5 LTE DS)
BLU-S0230EE (Studio M LTE DS)BLU-S0250UU (Studio G HD LTE DS)
BLU-S0170UU (Studio C8+8 LTE DS)BLU-S0210UU (Studio Touch LTE DS)
BLU-S0130UU (Studio One Plus LTE DS)BLU-S0151UU (Studio X Mini LTE DS)
BLU-S0110UU (Studio One LTE DS)BLU-S0150UU (Studio X Mini LTE DS)
BLU-S010Q (Studio G2 3G DS)BLU-S0110EE (Studio One LTE DS)
BLU-R0190WW (R2 Plus LTE DS)BLU-S0090UU (Studio Energy 2 LTE DS)
BLU-R0150EE (R2 LTE DS)BLU-R0170WW (R2 LTE DS)
BLU-R010P (R2 3G DS)BLU-R0110 (J2 LTE DS)
BLU-R0031UU (R1 HD LTE DS)BLU-R0051UU (R1 Plus LTE DS)
BLU-R0011UU (R1 HD LTE DS)BLU-R0030UU (R1 HD LTE DS)
BLU-P0030UU (Life Pure XR LTE DS)BLU-R0010UU (R1 HD LTE DS)
BLU-N150 (Neo X Mini 3G DS)BLU-P0010UU (Life Pure XL LTE DS)
BLU-N130 (Neo Energy Mini 3G DS)BLU-N130U (Neo Energy Mini 3G DS)
BLU-N070 (Neo X 3G DS)BLU-N110U (Neo XL 3G DS)
BLU-N0010UU (Neo X LTE DS)BLU-N00110UU (Neo X LTE DS)
BLU-L280 (Life 8 3G DS)BLU-M12 (M12 LTE DS)
BLU-L180 (Life Play Mini 3G)BLU-L190 (Life Play Mini 3G DS)
BLU-L0030EE (Life Mark LTE DS)BLU-L0110UU (Life Max LTE DS)
BLU-G170Q (Grand Mini 3G DS)BLU-G150 (Grand XL 3G DS)
BLU-G070 (Grand M 3G DS)BLU-G130 (Grand Energy 3G DS)
BLU-G030U (Grand 5.5 HD 3G DS)BLU-G030L (Grand 5.5 HD 3G DS) 
BLU-G0010WW (Grand X LTE DS)BLU-G0030 (Grand XL LTE DS) 
BLU-E150Q (Energy X Plus 3G DS)BLU-G0010JJ (Grand X LTE DS) 
BLU-E050U (Energy X2 3G DS)BLU-E110 (Energy M 3G DS)
BLU-E0030UU (Energy XL LTE DS)BLU-E090 (Energy Diamond Mini 3G DS)
BLU-E050L (Energy X2 3G DS)BLU-E0010UU (Energy X LTE DS)
BLU-D890L (Studio C5+5 3G DS)BLU-D890U (Studio C5+5 3G DS)
BLU-D830L (Studio C 3G DS)BLU-D830U (Studio C 3G DS)
BLU-D670U (Studio 5.0 C Mini 3G DS)BLU-D710 (Dash XL 3G DS)
BLU-D651 (Studio 6.0 3G DS)BLU-D670L (Studio 5.0 C Mini 3G DS)
BLU-D572A (Studio 5.0 S II 3G DS)BLU-D650Ai (Studio 6.0 3G DS)
BLU-D536L (Studio 5.0 C 3G DS)BLU-D536U (Studio 5.0 C 3G DS)
BLU-D534U (Studio 5.0 C HD 3G DS)BLU-D535U (Studio 5.0 C HD 3G DS)
BLU-D532U (Studio 5.0 II 3G DS)BLU-D534L (Studio 5.0 C HD 3G DS)
BLU-D530E (Studio 5.0 E 3G DS)BLU-D532L (Studio 5.0 II 3G DS)
BLU-A050U (Advance 5.0 HD 3G DS)
BLU-D522U (Studio 5.0 II 3G DS)
BLU-D410A (Dash 5.0 3G DS)
BLU-D410Ai (Dash 5.0 3G DS)
BLU-D110U (Dash X2 3G DS)
BLU-D210L (Diamond M 3G DS)
BLU-D090U (Dash M2 3G DS)
BLU-D110L (Dash X2 3G DS)
BLU-D050 (Dash L 3G DS)
BLU-D090L (Dash M2 3G DS)
BLU-D0030UU (Dash X Plus LTE DS)
BLU-D030UX (Advance 5.0 3G DS)
BLU-C0010LL (CX5 LTE DS)BLU-C010Q (C5 3G DS)
BLU-D0030UU (Dash X Plus LTE DS)BLU-A150Q (Studio J2 3G DS)
BLU-G0010JJ (Grand X LTE DS)
BLU-G0010WW (Grand X LTE DS)
BLU-V0290WW (Vivo One Plus LTE DS)
BLU-V050 (Vivo 5 Mini 3G DS)
BLU-R0170WW (R2 LTE DS)
BLU-R0190WW (R2 Plus LTE DS)
BLU-R010P (R2 3G DS)
BLU-R0150EE (R2 LTE DS)
BLU-R0051UU (R1 Plus LTE DS)
BLU-R0110 (J2 LTE DS)
BLU-R0031UU (R1 HD LTE DS)BLU-R0030UU (R1 HD LTE DS)
BLU-R0011UU (R1 HD LTE DS)
BLU-R0010UU (R1 HD LTE DS)
BLU-G130 (Grand Energy 3G DS)
BLU-G150 (Grand XL 3G DS)
BLU-G030U (Grand 5.5 HD 3G DS)
BLU-G070 (Grand M 3G DS)
BLU-G0030 (Grand XL LTE DS)
BLU-G030L (Grand 5.5 HD 3G DS)

مدل های پشتیبانی شده QUALCOMM

برای جستجو از کلید CTRL+F استفاده کنید

BLU-Y534Q (Studio 5.0 HD LTE)BLU-L0130UU (Life One X2 Mini LTE DS)
BLU-V010Q (Vivo LTE DS)BLU-L0091UU (Life One X2 LTE DS)
BLU-Z010Q (Studio Mini LTE)BLU-L0050UU (Life XL LTE DS)
BLU-Y650Q (Studio 6.0 LTE DS)BLU-L0051UU (Life XL LTE DS)
BLU-Y530Q (Studio 5.0 LTE)BLU-D0010UU (Dash X LTE DS)
BLU-X030Q (Life One XL LTE DS)BLU-L0000UU (Life X LTE)
BLU-X100Q (Studio Mini LTE)BLU-X020Q (Life One XL LTE DS)
BLU-X010Q (Life One (2015) LTE DS)BLU-X011Q (Life One (2015) LTE DS)
BLU-W010Q (Studio Mini LTE 2) BLU-V0010UU (Vivo Air LTE)
BLU-W000Q (Studio Mini LTE 2)BLU-S0070UU (Studio Selfie LTE DS)
BLU-S0050UU (Studio C5+5 LTE DS)BLU-S0040UU (Studio C5+5 LTE DS)
BLU-S0030UU (Studio G LTE DS)BLU-S0010UU (Studio 7.0 LTE DS)
75,000 تومان – خرید
بستن
بستن