S7 EDGE G935A دانلود فایل کامبینیشن

  • Photo of دانلود فایل کامبینیشن  S7 Edge G935A

    دانلود فایل کامبینیشن S7 Edge G935A

    دانلود فایل کامبینیشن S7 Edge G935A                               مدل بیلد نامبر پرداخت/ دانلود G935A G935AUCU5AQK1 G935A G935AUCU4AQB1 G935A G935AUCU4APL2 G935A G935AUCU2APF1 شما میتوانید با استفاده از برنامه ی ODIN فایل را در قسمت AP اضافه کنید و آن را فلش کنید.

    بیشتر بخوانید »
بستن
بستن