باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910C بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910C بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ N910C یا همان GALAXY Note4 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

   مدل روش اندروید بیلد نامبر حجم پرداخت/ دانلود

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxu2drc2 

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxu2drd2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxu2dqk1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxu2dqk3

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxu2dra1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxu2dqge

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxu2dqj1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxu2dqj2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxu2dqc5

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxu2dqg1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxu2dqgd

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxu2dpk4

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxu2dpl3

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxu2dqc2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxu2dpi5

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxu2dpi7

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxu2dpk3 

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxu2dpf7

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxu2dpfa

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxu2dpg8

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxu2dpe6

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxu2dpf4

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxu2dpf6

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxu2dpcb

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxu2dpe2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxu2dpe5

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 5.1.1

n910cxxu2col1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 5.1.1

n910cxxu2cpb1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.0.1 

n910cxxu1boh3

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 5.0.1

n910cxxu1boe2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 5.0.1

n910cxxu1bog1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqhj

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqhk

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxu1bod2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqhf

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqhh

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqhi

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqhc

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqhd

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqhe

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqga

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqha

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqhb

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqg7

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqg8

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqg9

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqg2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqg5

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqg6

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqf8

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqf9

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqg1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqf5

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqf6

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqf7

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqf2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqf3

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqf4

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqea

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqf1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqe6

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqe7

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqe8

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqe2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqe3

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqe5

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqdb

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqdd

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqe1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqd2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqd4

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqda

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqca

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqcb

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqcd

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqc6

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqc8

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqc1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqc4

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqc5

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqba

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqbb

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqbc

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqb3

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqb8

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqb9

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqa6

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqa7

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqa8

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqa1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dqa3

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dqa5

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dpl5

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dpl6

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dpl8

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1 

n910cxxs2dpl1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dpl2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxs2dpk5

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dpk7

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dpk1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxs2dpk3

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxs2dpk4

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dpi2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxs2dpj1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxs2dpj3

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dpha

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxs2dphd

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxs2dpi1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dpg2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 6.0.1

n910cxxs2dpg6

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxs2dpeb

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

6.0.1

n910cxxs2dpg1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cqf1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 5.1.1

n910cxxs2cqg1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 5.1.1

n910cxxs2cqh2

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 5.1.1

n910cxxs2cqb1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

 5.1.1

n910cxxs2cqc1

11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cqe1 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cpk1 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cpl1 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cqa2 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cph1 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cpi1 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cpj2 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cpf2 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cpf3 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cpg1 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cpe1 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cpe2 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cpf1 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxs2cpb3 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

N910C

BOOT

5.1.1

n910cxxu2coj5 11 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910C

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910H با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *