درباره ما

سایت پارس فلش با هدف ارائه بهترین رام ها و ابزار نرم افزاری تعمییرات تلفن همراه  افتتاح گردید.

هدف ما معرفی بهترین رام فریمور های انواع گوشی می باشد.

امیدواریم شما هم ما را در این راه پرفراز کمک و راهنمایی کنید.

شما می توانید بهترین ها را از ما بخواهید.

صاحب امتیاز سایت:

مرتضی اکبری