باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910f بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910f بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ N910F یا همان Galaxy Note4 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

مدل روش اندروید بیلد نامبر حجم خرید /دانلود
N910F
BOOT
تمامی ورژن ها تمامی بیلد نامبرها
30 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dri2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1drf1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dph8 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dqj1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dql2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F
BOOT 5.1.1 n910fxxu1pok1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dqg3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dqg9 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dqhc 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dqc9 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dqd2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dqf7 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dqa3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dqb1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dqc7 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpk1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpl2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpl3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpi1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpi3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpj2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpga 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpgb 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dph2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpg3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpg7 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpg9 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpe3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpf3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpg2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1col3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpd3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxu1dpe1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 5.1.1 n910fxxu1coi3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 5.1.1 n910fxxu1coj3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 5.1.1 n910fxxu1col2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqi6 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqi7 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 5.1.1 n910fxxs1ppf1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqi5 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqg5 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqg1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqg2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqg4 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqf9 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqfa 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqfb 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqf4 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqf5 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqf8 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqe1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqf2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqf3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqd3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqd4 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqd6 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqc7 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqd1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqd2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqc3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqc5 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqc6 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqb4 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqb6 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqc2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dpk5 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqa1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dqa2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dpk1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dpk2 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dpk3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dphb 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dpj3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dpj4 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dph6 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dph7 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dpha 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dph3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dph4 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dph5 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dpg1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dpg3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dph1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dpe6 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dpe7 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 6.0.1 n910fxxs1dpf3 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 5.1.1 n910fxxs1cpc5 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 5.1.1 n910fxxs1cpe1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 5.1.1 n910fxxs1cpf1 15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
N910F BOOT 5.1.1 n910fxxs1cpc1  15 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910F

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ N910H با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *