باز کردن قفل گوشی S6 Edge Plus G928F بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928F بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ G928F یا همان S6 Edge Plus خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و ۱۰۰ درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی ۱۰۰ درصد وجه را به شما بازگرداند.

توجه داشته باشید دو روش در جدول زیر ارائه شده است

در روش اول گوشی شما در هر حالتی باز می شود ولی در روش های بعدی نباید FRP LOCK بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این موارد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock برابر OFF باشند.

مدل روش اندروید باینری  FRP
حجم
خرید/ دانلود

G928F

رام مهندسی

۷٫۰

۵

ON

۱٫۶ GB
12,000 تومان – خرید
G928F BOOT تمامی ورژن‌ها تمامی باینری‌ها OFF
۸۰ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxu5cri1 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs5crh1 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu4crc2 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu4crd4 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu4crf4 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqi1 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqk4 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqg2 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqh4 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqh5 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqe2 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqe8 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqf3 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqd5 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqd6 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqe1 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqc3 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqc5 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqd2 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fXXu3bpj6 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fXXu3bpl4 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXu3cqc2 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fXXu3bpih OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fXXu3bpj3 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fXXu2bph5 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fXXu2bpe8 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fXXu2bpg3 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fXXu2bpg4 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fXXu2bpb6 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fXXu2bpc3 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fXXu2bpc4 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fXXu2bpe6 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs4crf3 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs5crh2 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۵٫۱٫۱ g928fXXu2aoj5 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXs4crc6 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXs4cre1 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXs4crb8 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXs4crb9 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXs4crc4 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fXXs4crb4 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs4crb6 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs4crb7 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs4cra3 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs4cra8 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs4cra9 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cql6 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cql9 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs4cra1 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs4cra2 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cql5 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cql2 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cql3 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqk3 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqk6 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqk8 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqj8 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqk1 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqk2 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqj5 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqj6 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqj7 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqi5 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqj1 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqj3 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqh2 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqh3 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqi4 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqg8 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqga OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqh1 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqfa OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqg3 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqg7 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqf7 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqf8 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqf9 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqe4 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqe5 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs3bqb1 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqd3 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۷٫۰ g928fxxs3cqe3 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs3bqa7 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs3bqa8 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs3bpk2 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs3bpl6 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs3bpl7 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs3bpic OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs3bpid OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs3bpj7 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs2bph3 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs3bpia OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs3bpib OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs2bpg2 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs2bph1 OFF ۲۷ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs2bph2 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs2bpf1 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs2bpf2 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs2bpg1 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs2bpc6 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs2bpe2 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید
G928F BOOT ۶٫۰٫۱ g928fxxs2bpe4 OFF ۲۵ MB
3,000 تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928F

 • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
 • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
 • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
 • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928F با روش رام مهندسی

۱- نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید.

۲- ابتدا گوشی را به حالت دانلودینگ می‌برید فایل‌های پوشه‌ی ۱ را در قسمت AP نرم افزار ODIN رایت می‌کنید.

۳-  مجدداً گوشی را به حالت دانلودینگ برده و فایل‌های پوشه‌ی ۲ را بر روی گوشی رایت می‌کنید.

 بعد از این مراحل گوشی بدون حذف هر گونه اطلاعات و قفل راه اندازی می‌شود.


آموزش ویدیویی حذف قفل از روش رام مهندسی

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928F با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام خسته نباشید گوشی من شامسونگ s6 edge plus G928c هست فایلش رو دارید؟ و این که قفل اثرانگشت هم با این روش باز میشه؟

  1. سلام
   تمامی قفل ها از جمله اثر انگشت با این روش باز میشه.
   فایل این مدل در سایت موجود نیست.
   در صورت نیاز می توانید از طریق تماس با ما این فایل را سفارش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *