باز کردن قفل گوشی GALAXY S6 G920F بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G920F بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ G920F یا همان GALAXY S6 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

مدل روش اندروید بیلدنامبر حجم
خرید/ دانلود

G920F

BOOT

تمامی ورژن‌ها

تمامی بیلدنامبرها

70 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu6esb1
25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu6esa1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu6erk2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu6eri1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu6erg1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs6eti6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu6erf5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu6ere1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu6erd2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu6erd3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu6erd1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu6erc9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu6erc1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5erb1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5erb2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eraj 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5era4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5era5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqla 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eql5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eql2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eql4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqk8 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqk5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqk6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqk4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqjc 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqk3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqjb 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqja 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqj2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqj7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqj1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqi8 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqi5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqi6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqi3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqi2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqhd 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqhb 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqhc 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqh1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqg5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqg7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqg3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqfm 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqfo 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqfj 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqfk 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqfi 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqfh 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqfd 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqeg 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqfc 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqe8 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqe7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqe5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqe6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqdm 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqdh 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqdl 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqdg 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqde 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqdf 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqd8 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqd7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5eqd4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqd6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqd3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqcn 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqcs 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqck 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqbc 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqc8 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqba 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqac 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqb9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dqh2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dqc4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dqbg 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqba 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqbc 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxu5eqac 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dqc4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dqh2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dqbc 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dqbg 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dqak 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dqb9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dqaj 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dqa8 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dqaf 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dplh 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dqa7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpjn 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu5dpl4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpjh 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpjk 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpjd 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpjf 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpjb 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpjc 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpj8 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpja 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpix 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpj4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpiw 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpil 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpio 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dphf 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpih 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dphb 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dph9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpha 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dph5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dph7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dph2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dph4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpgu 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpgv 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpgj 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpgt 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpg8 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpgb 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpg4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu4dpg7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

5.1.1 g920fxxu3qpa7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

5.1.1 g920fxxu3qpb2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

5.1.1 g920fxxu3qolb 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

5.1.1 g920fxxu3qojl 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

5.1.1 g920fxxu3qok9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpfj 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpfx 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpfi 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpfa 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpfb 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpf9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpeu 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpey 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dper 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpei 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpek 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpeh 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpe9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpeb 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpdu 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpe8 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpdr 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpdb 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpdp 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpcu 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpd8 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpcs 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpct 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpca 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpcm 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

5.1.1 g920fxxu3coi9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxu3dpbg 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs6erca 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

5.1.1 g920fxxu2bofm 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs6dre1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5erbb 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5erbc 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5erb9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5erba 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5erb6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5erb8 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5erac 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5erai 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5era6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5era7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5era3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eql8 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eql9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eql6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eql7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eql1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eql5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqk9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqkb 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqhb 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqi7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqh9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqha 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqga 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqh6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqg5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqg9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqg4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqg5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqg1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqg2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqg3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqf9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqfc 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqfe 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqef 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqeh 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs5dra3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqe6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

7.0 g920fxxs5eqee 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs5dqd4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs5dqe2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs5dql1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs5dqc2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs5dqc4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs5dqc6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs5dqa2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs5dqa3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs5dqc1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dqc3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs5dqa1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpj4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpj3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpj5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpis 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpiu 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpj2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpip 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpiq 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpik 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpir 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpij 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpib 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dphi 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpi4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dph7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dph8 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dph3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dph1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dph2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpgb 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpgc 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpge 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpg7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpg9 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpga 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpg3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpg4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpg6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpfc 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpfs 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs4dpg2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpf6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpf7 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpfa 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpf3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpf4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpf5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpeo 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpf1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpe4 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpe5 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpe6 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpdi 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpe1 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpdh 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpd2 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G920F

BOOT

6.0.1 g920fxxs3dpd3 25 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G920F

 • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
 • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
 • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
 • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ G920F با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

‫7 دیدگاه ها

  1. سلام و درود
   این فایل قبلا تست شده و مشکلی برای اطلاعات ایجاد نمی کند همچنین پشتیبانی سایت در تمامی مراحل در کنار شماست.

 1. سلام
  من الگوی گوشیم رو فراموش کردم چون گوشی رستارت شده برای اولین بار با اثر انگشت باز نمیشه
  مبلغ ۸ هزار تومان هم واریز کردم ولی الان نمیدونم باید چیکار کنم لطفا با من تماس بگیرید

 2. سلام گوشی سامسونگ گلکسی اس سیکس قفل شده است هم رمز اثر انگشت هم رمز جهت یابی داشت،
  میشود این گوشی را باز کرد بدون اینکه عکس ها و فیلم هایش پاک شود باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *