باز کردن قفل گوشی S6 Edge G925F بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G925F بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ G925F یا همان S6 Edge خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

مدل روش اندروید بیلدنامبر FRP حجم
خرید/ دانلود

G925F

آنلاین تمامی ورژن‌ها تمامی بیلد نامبرها ON 7 MB
۳۵۰,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

تمامی ورژن‌ها

تمامی بیلدنامبرها

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g928fxxu5cri1 OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g928fxxs5crh1 OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu6erf5

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu6erd2

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu6erd3

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu6ere1

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu6erc1

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu6erc9

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eraj

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5erb1

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5erb2

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqla

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5era4

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5era5

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eql2

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eql4

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eql5

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqk5

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqk6

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqk8

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqjc

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqk3

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqk4

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqja

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqjb

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqi3

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqi5

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqi6

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqhc

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqhd

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqi2

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqh6

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqh7

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqhb

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqh1

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqg3

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqg5

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqg7

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqfk

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqfm

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqfo

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqfh

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqfi

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqfj

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqeg

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqf1

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqfc

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqe6

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqe7

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqe8

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqdl

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqdm

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqe5

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqdh

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqdi

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqdj

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqde

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqdf

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqdg

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqd6

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqd7

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqd8

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqcs

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqd3

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqd4

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqc8

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqck

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqcn

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0 

g925fxxu5eqba

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqbc

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxu5eqbg

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 

g925fxxu5dqc4

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu5dqd3

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu5dqf2

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu5dqaj

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 

g925fxxu5dqak

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu5dqbc

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu5dqae

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 

g925fxxu5dqaf

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 

g925fxxu5dqag

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu5dpl4

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu5dplh

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 

g925fxxu5dqa7

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 

g925fxxu4dpjl

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 

g925fxxu4dpjn

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu4dpjg

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu4dpjk

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu4dpjc

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu4dpjd

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu4dpjf

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu4dpj8

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

 6.0.1

g925fxxu4dpjb

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 

g925fxxu4dpj4

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpix

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 

g925fxxu4dpio

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 

g925fxxu4dpiw

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpil

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 

g925fxxu4dpii

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpij

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dphf

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpih

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpha

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dphb

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dph7

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dph9

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dph2

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dph4

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dph5

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpgz

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dph1

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpgv

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpgw

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpgt

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpgu

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpgb

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpg8

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpg7

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu4dpg4

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

5.1.1

g925fxxu3qpb2

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

5.1.1

g925fxxu3qolb

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

5.1.1

g925fxxu3qpa7

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

5.1.1

g925fxxu3qoj5

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

5.1.1

g925fxxu3qojl

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

5.1.1

g925fxxu3qok9

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpfq

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpfw

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpfb

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpfi

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpf7

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpf9

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpfa

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpeu

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpey

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpei

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpek

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dper

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpeb

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpe8

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 g925fxxu3dpe9 OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpdp

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpdr

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpdu

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpdb

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpdf

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpct

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpd8

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpcn

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpcs

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpbg

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpca

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxu3dpcm

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

5.1.1

g925fxxu2pogn

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

5.1.1

g925fxxu3coi9

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5erbb 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs6dre1 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

5.0.2

g925fxxu1aoe3 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5erb6 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5erb8 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5erb9 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5era7 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5erac

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5erai 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eql9 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5era3 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5era6 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

 g925fxxs5eql6

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eql7 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

 g925fxxs5eql8

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqkb 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eql1 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eql5 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqhb 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqi7 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqk9 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqh6 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

 g925fxxs5eqh9

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqha 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqg9 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqga 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqh5 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqg3 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

 g925fxxs5eqg5

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqg8 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

 g925fxxs5eqff

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

 g925fxxs5eqg1

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqg2 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqfa 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqfc 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

 g925fxxs5eqfd

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqek 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqf6 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqf9 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqee 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqef 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqeh 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs5drb1 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs5drc1 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

7.0

g925fxxs5eqe6 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs5dql2 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs5dra3 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

 g925fxxs5dqj1

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

 g925fxxs5dqe2

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs5dqg1 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

 g925fxxs5dqh3

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs5dqc1 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs5dqd4 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs5dqa2 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs5dqa3 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

 g925fxxs4dpjl

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dqc3 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

G925FXXS4DPIS

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs5dqa1 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpj2 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

 g925fxxs4dpj4

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpj5 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpif 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpij 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpik 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpib 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpie 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dph3 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dph7 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dph8 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpi4 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpgk 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

 g925fxxs4dph1

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dph2 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpgb 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

  g925fxxs4dpgc

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

 g925fxxs4dpge

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpg7 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpg9 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

 g925fxxs4dpga

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpg2 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

 g925fxxs4dpg3

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs4dpg6 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs3dpfa 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

 g925fxxs3dpfc

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs3dpfs 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs3dpf5 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs3dpf6 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs3dpf7 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs3dpf1 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs3dpf3 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

 g925fxxs3dpf4

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

 g925fxxs3dpe6

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

 g925fxxs3dpe7

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs3dpeo 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs3dpdi 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs3dpe1 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs3dpe5 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs3dpdc 

OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1

g925fxxs3dpdf 

OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 g925fxxs3dpdh OFF 27 MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G925F

BOOT

6.0.1 g925fxxs3dpd7 OFF 27 MB 
۳,۰۰۰ تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ G925F

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ G925F با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *