باز کردن قفل گوشی سامسونگ A520F بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ A520F بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ A520F یا همان A5 2017 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و ۱۰۰ درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی ۱۰۰ درصد وجه را به شما بازگرداند.

 در روش رام مهندسی گوشی شما در هر حالتی باز می شود
مدل روش اندروید باینری FRP
حجم
خرید/ دانلود

A520F

آنلاین ( بدون سیاه شدن صفحه و بک آپ گیری) تمامی ورژن ها تمامی باینری ها در تمامی حالت ها قابل انجام است ۷ MB
490,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۸٫۰٫۰

G(16),F(15)

ON

۲٫۵+۱٫۸
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۸٫۰٫۰

(۱۴) E

ON

۱٫۹ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۸٫۰٫۰

(۱۳) D

ON

۱٫۹ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۸٫۰٫۰

(۱۲) C

ON

۱٫۹ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۸٫۰٫۰

(۱۱) B

ON

۱٫۹ + ۲٫۵ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۸٫۰٫۰

(۱۰) A

ON

۱٫۹ + ۲٫۵ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۸٫۰٫۰

۹

ON

۱٫۹ + ۲٫۵ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۸٫۰٫۰

۸

ON

۱٫۹ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۸٫۰٫۰

۷

ON

۲ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۸٫۰٫۰

۶

ON

۲ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۸٫۰٫۰

۵

ON

۲ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۸٫۰٫۰

۴

ON

۲ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۷٫۱٫۱

۴

ON

۲ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۷٫۱٫۱

۳

ON

۲ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۷٫۱٫۱

۲

ON

۲ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۶٫۰٫۱

۲

ON

۲ GB
12,000 تومان – خرید

A520F

رام مهندسی

۶٫۰٫۱

۱

ON

۲ GB
12,000 تومان – خرید

توجه داشته باشید در روش ریکاوری نباید FRP LOCK یا OEM LOCK یا CROM Service بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این موارد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock و Crom Service و OEM Lock همگی برابر OFF باشند.

نکته: شاید گوشی شما تنها یک یا دو مورد از موارد بالا را نشان دهد در آن صورت فقط باید همان گزینه ها را برسی کنید.

مدل روش اندروید بیلد نامبر FRP/OEM
حجم
خرید/ دانلود

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXSFCTG8 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXSCCSKG OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXSBCSI4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS9CSD2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS9CSD1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU9CSD3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU9CSD2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU8CSC2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU8CSC6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS8CSC5 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS8CSC4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS8CSC3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU8CSC1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS8CSB3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS8CSB2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS8CSB1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CSAA OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CSAB OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CSA1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CSA3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CSA1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CRL8 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU7BRL9 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRL6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CRL7 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CRL1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRL5 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRL4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CRK7 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRL3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRL2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRL1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CRK6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRK1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

A520F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CRK2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRK5 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRK4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CRJG OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRK3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRK2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRJF OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRJD OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CRJE OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXS7CRJC OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRJB OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CRJA OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRJ8 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRJ7 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRJ6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRJ5 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRJ4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CRJ3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRJ2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRIA OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRI9 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CRID OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRI7 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRI8 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRI5 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS7CRI4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CRI1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU7CRHA OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU6CRH6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU6CRH2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU6CRH4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU6CRH3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU6CRH1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU5CRGD OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU5CRGC OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU5CRGB OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS5CRG5 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU4CRF7 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS4CRF6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU4CRF4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU4CRF1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU4CREF OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU4CREC OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU4CRE6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU4CRE9 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRE3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU4CRE8 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS4CRE2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXS4CRE1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU4CRDA OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU4CRD6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۸٫۰٫۰ A520FXXU4CRD5 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRD2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRD1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXS4BRC2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRC6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRC2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRC4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRB9 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRB7 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRB6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRB4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRB3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRB1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXS4BRA2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXS4BRA1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRA7 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRAD OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU4BRA8 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXS3BQL3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXS3BQL2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU3BQLA OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXS2BQK7 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQK6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQK2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQK5 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQK4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQK1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQJ6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQJ5 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXS2BQJ4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQJ3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQIM OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXS2BQJ1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQIN OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXS2BQIJ OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQIH OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQIG OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQIE OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQID OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQIB OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQI9 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQI5 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQI2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQHO OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQHK OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQHL OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQHD OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۷٫۰ A520FXXU2BQH6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXS2AQH1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXS2AQG1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU2AQG6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU2AQG4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU2AQFA OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU2AQF6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU2AQF7 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU2AQF5 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU2AQF3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU2AQF4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXS2AQF2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQF4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQF3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQE5 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQE6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXS1AQE4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQE2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXS1AQE1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQD8 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQD7 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQD4 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQD3 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQD1 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQCB OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQC8 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQC7 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQBA OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQB8 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱
A520FXXU1AQB7
OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQB5 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQB2 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQAD OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQAA OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQA9 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQA7 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1AQA6 OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1APLS OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1APLQ OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1APLP OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1APLO OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1APLM OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1APLL OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1APLC OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید
A520F ریکاوری ۶٫۰٫۱ A520FXXU1APLB OFF ۳۰ MB
4,000 تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ A520F

 • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
 • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
 • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
 • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ A520F با روش رام مهندسی

۱- نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید.

۲- ابتدا گوشی را به حالت دانلودینگ می‌برید فایل‌های پوشه‌ی ۱ را در قسمت AP نرم افزار ODIN رایت می‌کنید.

۳-  مجدداً گوشی را به حالت دانلودینگ برده و فایل‌های پوشه‌ی ۲ را بر روی گوشی رایت می‌کنید.

 بعد از این مراحل گوشی بدون حذف هر گونه اطلاعات و قفل راه اندازی می‌شود.


آموزش ویدیویی حذف قفل از روش رام مهندسی

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ A520F با روش ریکاوری

 • نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید. فایل را از حالت فشرده خارج کنید. گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و به کامپیوتر متصل کنید.

 •  نرم افزار ادین را اجرا کنید فایل Unlock را در قسمت AP بارگذاری کنید و تیک Auto Reboot را بردارید سپس گزینه‌ی Start را بزنید.

 • کلید‌های ولوم پایین، پاور  را ۷ ثانیه نگه دارید تا گوشی ریستارت شود سریع کلید ولوم بالا، پاور و هوم را گرفته تا به صفحه ریکاوری بروید.

 • پس از چند ثانیه فایل بر روی گوشی نصب می‌شود و منوی ریکاوری ظاهر می‌شود گزینه Reboot To Bootloader را انتخاب کنید پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می‌شود.

 • از اطلاعات با برنامه‌ی Smart Switch یا دیگر برنامه‌ها Backup بگیرید. سپس فایل Repair را مانند فایل Unlock بر روی گوشی نصب کنید.

 • وقتی وارد ریکاوری شدید گزینه‌ی wipe data / Factory Reset را انتخاب کنید و در ادامه گزینه‌ی Yes را بزنید سپس گزینه Reboot to bootloader را انتخاب کنید تا گوشی راه اندازی شود بعد از راه اندازی گوشی می‌توانید اطلاعات خود را بازیابی کنید.

آموزش ویدیویی حذف قفل از روش ریکاوری

‫14 دیدگاه ها

 1. درود برای باز کردن a52s هم از این برنامه ها میشه استفاده کرد یا باید برنامه دیگه ای دریافت کنیم؟

 2. سلام و درود
  به احتمال زیاد باینری شما بالاتر از رام دانلود شده است
  برای اطمینان تصویر ریکاوری را برای پشتیبانی ارسال کنید

  1. سلام خسته نباشین گوشی a52 رمزش فراموش کردم میخوام بدون حذف اطلاعات بازش کنم میتونید بیایید تگرامم کمک کنید black9915

  1. سلام
   بله می توانید از فایل های حذف قفل که در ابتدای جدول آمده استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *