باز کردن قفل گوشی G900F بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی G900F بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ G900F یا همان Galaxy S5 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

مدل روش اندروید بیلد نامبر حجم خرید /دانلود
G900F
BOOT
6.0.1 G900FXXU1CSA1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CRH1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CRA2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQI6 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQI4 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXS1CQI3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQH1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CQG1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CQE1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1
G900FXXU1CQD3
12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQDD 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQDE 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CQDC 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1
G900FXXS1CQDB
12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQDA 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQD9 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CQDA 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXS1CQD8 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQD7 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQD5 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQD4 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXS1CQD2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CQD1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQD3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQD1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1
G900FXXS1CQC6
12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQC9 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CQC5 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQC8 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXS1CQC7 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQC3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQC5 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CQC3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXS1CQC2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQC1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQB6 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQB5 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1
G900FXXU1CQB4
12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1
G900FXXS1CQB3
12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQBW 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CQA9 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXS1CQA7 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQA9 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQAB 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQAA 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXS1CQA1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CQAV 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPL8 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPL7 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXU1CPL7 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPL5 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPLV 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPK8 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXS1CPK7 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPK6 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPK5 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPK3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXU1CPK2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPK1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPJA 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPJ6 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXS1CPJ6 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPJ4 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPJ3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPIG 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXU1CPID 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPIE 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPIC 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPI9 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXU1CPI8 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPI7 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPI4 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPI5 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXS1CPI6 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPI2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPI1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPHW 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXS1CPHF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPHE 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPHC 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPH6 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXS1CPHA 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPH9 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPH8 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPH5 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT
6.0.1 G900FXXS1CPHV 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPH3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPH2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPH1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPGK 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXU1CPGJ 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPGI 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPGH 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPGD 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPGZ 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT
6.0.1 G900FXXS1CPGA 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPG9 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPG6 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPG2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPG1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPG4 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPFH 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPFG 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT
6.0.1 G900FXXS1CPFB 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPFA 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPF7 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPF5 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPF4 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPF3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPF1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPEM 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FXXU1CPEH 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPEF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPEE 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPEA 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPE9 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPE2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPE1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPDG 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT
6.0.1 G900FXXU1CPDF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPD3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FXXU1CPD2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FXXS1CPC8 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
6.0.1 G900FZHS1CQD1  12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FZHS1CQB2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FZHS1CPL1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 6.0.1 G900FZHU1CPK2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 6.0.1 G900FZHU1CPJ1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT   6.0.1  G900FZHU1CPH3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FXXS1BPCL 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FXXS1BPCH 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 5.0 G900FXXS1BPC3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FXXS1PPC1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 5.0 G900FXXS1PPC2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FXXU1BPA2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FXXU1POK5 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FXXU1BOK4 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 5.0 G900FXXU1BOJ3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FXXU1BOJ2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 5.0 G900FXXU1BOJ1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FXXU1BOI3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FXXU1BOH4 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FXXU1POD1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 5.0 G900FXXU1BNL9 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0  G900FZHS1BPG1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT  5.0  G900FZHU1BPF2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0  G900FZHS1BPE1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FZHU1BPD1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
5.0 G900FDXS1BQD1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 5.0 G900FDXS1BQB1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FDXS1BPL1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 5.0 G900FDXS1BPK1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FDXS1BPJ2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
5.0 G900FDXS1BPI2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FDXS1BPH1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 5.0 G900FDXS1BPG2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
5.0 G900FDXS1BPF1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 5.0 G900FDXS1BPF2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FDXS1BPE3 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT
5.0 G900FDXS1BPE2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FDXS1BPD2 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 5.0 G900FDXS1BPD1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 5.0 G900FDXU1BOJ1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F
BOOT 4.4.2 G900FXXU1ANL1 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900F BOOT 4.4.2 G900FXXU1ANJ2  12 MB
3,000 تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی G900F

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی G900F با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *