باز کردن قفل گوشی G900M بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی G900M بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ G900M یا همان GALAXY S5 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

توجه داشته باشید در روش BOOT نباید FRP LOCK یا OEM LOCK یا CROM Service بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این موارد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock و Crom Service و OEM Lock همگی برابر OFF باشند.

نکته: شاید گوشی شما تنها یک یا دو مورد از موارد بالا را نشان دهد در آن صورت فقط باید همان گزینه ها را برسی کنید.

مدل روش اندروید بیلد نامبر  FRP/OEM
حجم خرید /دانلود
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQD3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBU1CQD3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBU1CQD1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQD2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQD4 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQD1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQD5 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQC1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQC2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBU1CQC9 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQC7 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQC5 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQB7 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQB5 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQB3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQB2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQB1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQAD OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQAA OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQA9 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQA7 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQA8 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQA4 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQA3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CQA2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPLA OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPL9 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPL6 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPL8 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPL7 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPL5 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPL3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPL4 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPL2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPL1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPK9 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPK8 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPK5 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPK6 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPK7 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPK3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPK2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPK1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPJ3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPJ2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPJ1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPJ5 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPJ6 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPJ4 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPJ7 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBU1CPI2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPI7 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPI6 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPI4 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPI5 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPI3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPI8 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPI9 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPH3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPH6 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPH5 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPH4 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPH2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPH1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPG4 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPG3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPG2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPG1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBU1CPG1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPF1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPF2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBU1CPE3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBU1CPE1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBS1CPE2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBU1CPD3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBU1CPD1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 6.0.1 G900MUBU1CPC4 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBS1BRK5 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBS1BRI6 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBS1BRI4 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBS1BQA4 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBS1BQA1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBS1BQA3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBU1BPB2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBU1BOL1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBU1BOK3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBU1BOJ3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBU1BOJ2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBU1BOH8 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBU1BOE4 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBU1BOE1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBU1BOD1 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 5.0 G900MUBU1BOB3 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 4.4.2 G900MUBU1ANJ2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 4.4.2 G900MUBU1ANG5 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 4.4.2 G900MUBU1ANE2 OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید
G900M BOOT 4.4.2 G900MUBU1ANCE OFF 12 MB
3,000 تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی G900M

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی G900M با روش BOOT

گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید سپس نرم افزار ادین را اجرا کنید.

فایل را در قسمت BL نرم افزار Odin بارگذاری کنید. گوشی را به کامپیوتر متصل کنید سپس گزینه ی Start را بزنید

پس از چند ثانیه گوشی ریستارت می شود و پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *