سرویس آنلاین حذف FRP گوشی های هواوی

سرویس آنلاین حذف FRP و Huawei ID گوشی های هواویحذف قفل FRP گوشی Huawei به صورت آنلاین

با استفاده از این روش شما می توانید قفل FRP گوشی های هواوی را به صورت آنلاین بردارید. در این روش شما نیازی به فایل یا باکس ندارید زیرا تمامی مراحل توسط همکاران ما انجام می شود.

برای اطلاع از مدل های پشتیبانی شده به جداول پایین مراجعه کنید یا با پشتیبانی در تماس باشید

نام آموزشتعداد دستگاه
سفارش محصول
حذف قفل FRP گوشی هواوی از روش EDL و Test Point1 عدد
100,000 تومان – خرید
حذف قفل FRP گوشی هواوی از روش MTK Mode1 عدد
50,000 تومان – خرید
حذف قفل FRP گوشی هواوی از روش FastBoot1 عدد
35,000 تومان – خرید

اگر مدل گوشی داخل لیست های زیر نیست با پشتیبانی در تماس باشید

برای جستجو از کلید Ctrl+F اسفاده کنید

حذف قفل FRP گوشی هواوی از روش FastBoot

شماره فنینام تجاری دستگاهشماره فنینام تجاری دستگاه
RIO-AL00Ascend G7 PlusMya-L11Huawei Nova Young
RIO-CL00Ascend G7 PlusMya-L13Huawei Nova Young
RIO-L01Ascend G7 PlusH715BLHuawei Sensa 4G LTE
RIO-TL00Ascend G7 PliusH715BLHuawei Straight Talk H715BL
RIO-UL00Ascend G7 PliusCRO-U00Huawei Y3 2017
RIO-L01Ascend G8Mya-L23Huawei Y5 2017
RIO-L02Ascend G8Mya-L41Huawei Y6 2017
RIO-L03Ascend G8Mya-L02Huawie Y5 2017
RIO-TL00Ascend G8Mya-L03Huawie Y5 2017
H1611Ascend XTDRA-L22HNHuawei Y5 Prime 2018
Y560-CL00Ascend Y560DRA-LX2Huawei Y5 Prime 2018
Y560-L01Ascend Y560DRA-L22Huawei Y5 Prime 2018
Y560-L02Ascend Y560DRA-L02Huawei Y5 Prime 2018
Y560-L03Ascend Y560MLA-AL00Maimang 5
Y560-L23Ascend Y560MLA-AL10Maimang 5
Y560-U02Ascend Y560MLA-CL00Maimang 5
Y560-U03Ascend Y560RNE-AL00Maimang 6
Y560-U23Ascend Y560ALP-AL00Mate 10
SCL-AL00Ascend Y6ALP-L09Mate 10
SCL-CL00Ascend Y6ALP-L29Mate 10
SCL-L01Ascend Y6ALP-TL00Mate 10
SCL-L02Ascend Y6RNE-L01Mate 10 Lite
SCL-L03Ascend Y6RNE-L02Mate 10 Lite
SCL-L04Ascend Y6RNE-L03Mate 10 Lite
SCL-L21Ascend Y6RNE-L21Mate 10 Lite
SCL-L32Ascend Y6RNE-L23Mate 10 Lite
SCL-TL00Ascend Y6BLA-A09Mate 10 Pro
SCL-TL00HAscend Y6BLA-AL00Mate 10 Pro
SCL-TL10Ascend Y6BLA-L09Mate 10 Pro
SCL-TL10HAscend Y6BLA-L29Mate 10 Pro
SCL-U03Ascend Y6BLA-TL00Mate 10 Pro
SCL-U21Ascend Y6NXT-AL00MATE 8
SCL-U23Ascend Y6NXT-AL10MATE 8
SCL-U31Ascend Y6NXT-AL10AMATE 8
TIT-AL00Ascend Y6 ProNXT-AL10BMATE 8
TIT-CL10Ascend Y6 ProNXT-AL10CMATE 8
TIT-L01Ascend Y6 ProNXT-CL00MATE 8
TIT-L02Ascend Y6 ProNXT-CL00AMATE 8
TIT-TL00Ascend Y6 ProNXT-CL00BMATE 8
TIT-U02Ascend Y6 ProNXT-DL00MATE 8
DIG-AL00P9 lite smartNXT-DL00AMATE 8
DIG-L01P9 lite smartNXT-DL00BMATE 8
DIG-L03P9 lite smartNXT-L09MATE 8
DIG-L21P9 lite smartNXT-L09AMATE 8
DIG-L22P9 lite smartNXT-L09BMATE 8
DIG-L23P9 lite smartNXT-L29MATE 8
DIG-TL10P9 lite smartNXT-L29AMATE 8
HDN-L1JDtab d-01kNXT-L29BMATE 8
LUA-L03Y3 IINXT-TL00MATE 8
LUA-L13Y3 IINXT-TL00AMATE 8
LUA-L23Y3 IINXT-TL00BMATE 8
TRT-AL00Enjoy 7 PlusMHA-AL00MATE 9
TRT-L01Enjoy 7 PlusMHA-AL10MATE 9
TRT-L02Enjoy 7 PlusMHA-AL10AMATE 9
TRT-L03Enjoy 7 PlusMHA-AL10BMATE 9
TRT-L21Enjoy 7 PlusMHA-AL10CMATE 9
TRT-L22Enjoy 7 PlusMHA-L09MATE 9
TRT-L23Enjoy 7 PlusMHA-L09BMATE 9
TRT-L53Enjoy 7 PlusMHA-L29MATE 9
TRT-TL10Enjoy 7 PlusMHA-L29BMATE 9
FIG-AL00Enjoy 7SMHA-L2ABMATE 9
FIG-AL10Enjoy 7SMHA-TL00MATE 9
FIG-TL00Enjoy 7SMHA-TL00AMATE 9
FIG-TL10Enjoy 7SBLL-L23Mate 9 Lite
LDN-AL00Enjoy 8LON-AL00AMATE 9 Pro
LDN-AL10Enjoy 8LON-AL00BMATE 9 Pro
FLA-AL20Enjoy 8 PlusLON-AL00CMATE 9 Pro
FLA-L03Enjoy 8 PlusLON-AL00DMATE 9 Pro
FLA-L21Enjoy 8 PlusLON-CL00BMATE 9 Pro
ATU-AL10Enjoy 8eLON-L09AMATE 9 Pro
ATU-TL10Enjoy 8eLON-L09BMATE 9 Pro
DUB-AL00Enjoy 9LON-L29AMATE 9 Pro
DUB-AL20Enjoy 9LON-L29BMATE 9 Pro
DUB-TL00Enjoy 9LON-L29CMATE 9 Pro
FLA-AL00FloridaLON-L29DMATE 9 Pro
FLA-AL10FloridaLON-TL10BMATE 9 Pro
FLA-TL00FloridaCRR-CL00MATE S
FLA-TL10FloridaCRR-CL20MATE S
TIT-U02G PowerCRR-L09MATE S
RNE-AL00G10CRR-TL00MATE S
RNE-AL00G10 PlusCRR-UL00MATE S
VNS-CL00G9CRR-UL20MATE S
VNS-DL00G9M2-801LMediaPad M2
VNS-TL00G9M2-801wMediaPad M2
VNS-AL00G9 LiteM2-802LMediaPad M2
TAG-L01GR3M2-803LMediaPad M2
TAG-L03GR3M2-A01LMediaPad M2
TAG-L13GR3M2-A01wMediaPad M2
TAG-L21GR3PLE-701LMediaPad M2 7.0
TAG-L22GR3PLE-703LMediaPad M2 7.0
TAG-L23GR3PLE-703LTMediaPad M2 7.0
TAG-L32GR3JDN-L01MediaPad M2 8.0 Pro
DIG-L21GR3 2017JDN-W09MediaPad M2 8.0 Pro
BLL-L22GR5BTV-DL09MediaPad M3
KII-L21GR5BTV-W09MediaPad M3
KII-L22GR5HDN-L09MediaPad M3 Lite
KII-L23GR5HDN-W09MediaPad M3 Lite
NMO-L01GT3BAH-AL00MediaPad M3 Lite 10
NMO-L02GT3BAH-L09MediaPad M3 Lite 10
NMO-L03GT3BAH-W09MediaPad M3 Lite 10
NMO-L21GT3CPN-AL00MediaPad M3 Lite 8.0
NMO-L22GT3CPN-L09MediaPad M3 Lite 8.0
NMO-L23GT3CPN-W09MediaPad M3 Lite 8.0
NMO-L31GT3SHT-AL09MediaPad M5
NMO-L51GT3CMR-AL19MediaPad M5 PRO
TIT-AL00Holly2 plusCMR-W19MediaPad M5 PRO
TIT-CL10Holly2 plusSHT-W09MediaPad M5 WiFi
SCL-AL00Honor 4AGEM-701LMediaPad X2
SCL-CL00Honor 4AGEM-702LMediaPad X2
SCL-L01Honor 4AGEM-703LMediaPad X2
SCL-L02Honor 4AGEM-703LTMediaPad X2
SCL-L03Honor 4AMON-L19Monet
SCL-L04Honor 4AMON-W19Monet
SCL-L21Honor 4ANTS-AL00NATASHA
SCL-L32Honor 4ACAN-AL00nova
SCL-TL00Honor 4ACAN-AL10nova
SCL-TL00HHonor 4ACAN-L1nova
SCL-TL10Honor 4ACAN-L11nova
SCL-TL10HHonor 4ACAN-L12nova
SCL-U03Honor 4ACAN-L13nova
SCL-U21Honor 4ACAN-L2nova
SCL-U23Honor 4ACAN-L3nova
SCL-U31Honor 4ACAN-TL10nova
CHM-CL00Honor 4CCAN-TL20nova
CHM-CL10Honor 4CCAZ-AL00nova
CHM-TL00Honor 4CCAZ-AL10nova
CHM-TL00HHonor 4CPIC-AL00Nova 2
CHM-TL10Honor 4CPIC-CL00Nova 2
CHM-TL10HHonor 4CPIC-CL10Nova 2
CHM-U01Honor 4CPIC-L09Nova 2
CHM-U23Honor 4CPIC-L29Nova 2
CHM-UL00Honor 4CPIC-TL00Nova 2
CHM-UL10Honor 4CLDN-L22Nova 2 Lite
TIT-L01Honor 4C ProLDN-L23Nova 2 Lite
TIT-TL00Honor 4C ProLDN-L29Nova 2 Lite
CAM-AL00Honor 5ALDN-LX2Nova 2 Lite
CAM-CL00Honor 5ABAC-AL00Nova 2 Plus
CAM-L03Honor 5ABAC-L01Nova 2 Plus
CAM-L03EHonor 5ABAC-L02Nova 2 Plus
CAM-L21Honor 5ABAC-L03Nova 2 Plus
CAM-L22Honor 5ABAC-L09Nova 2 Plus
CAM-L23Honor 5ABAC-L21Nova 2 Plus
CAM-L32Honor 5ABAC-L22Nova 2 Plus
CAM-L53Honor 5ABAC-L23Nova 2 Plus
CAM-TL00Honor 5ABAC-TL00Nova 2 Plus
CAM-TL00EHonor 5ARNE-L22Nova 2i
CAM-TL00HHonor 5AANE-AL00Nova 3e
CAM-U22Honor 5APRA-LX2Nova Lite
CAM-UL00Honor 5ATRT-LX1Nova lite+
CAM-UL00EHonor 5AMLA-L1nova Plus
NEM-AL00Honor 5CMLA-L11nova Plus
NEM-AL10Honor 5CMLA-L12nova Plus
NEM-CL00Honor 5CMLA-L13nova Plus
NEM-L21Honor 5CMLA-L2nova Plus
NEM-L22Honor 5CMLA-L3nova Plus
NEM-L31Honor 5CDIG-L01Nova Smart
NEM-L51Honor 5CSCL-L01Orange Dive 70
NEM-TL00Honor 5CSCL-L01ORANGE DIVE 70
NEM-TL00HHonor 5CFIG-L01P Smart
NEM-UL10Honor 5CFIG-L02P Smart
KIW-AL10Honor 5XFIG-L03P Smart
KIW-AL10GHonor 5XFIG-L11P Smart
KIW-AL20Honor 5XFIG-L21P Smart
KIW-CL00Honor 5XFIG-L22P Smart
KIW-L21Honor 5XFIG-L23P Smart
KIW-L22Honor 5XFIG-L31P Smart
KIW-L23Honor 5XVTR-AL00P10
KIW-L24Honor 5XVTR-L29P10
KIW-TL00Honor 5XPRA-LA1P10 Lite
KIW-TL00HHonor 5XVKY-AL00P10 Plus
KIW-UL00Honor 5XVKY-L09P10 Plus
DLI-AL10Honor 6AVKY-L29P10 Plus
DLI-L22Honor 6AANE-L01P20 Lite
DLI-L42Honor 6AANE-L02P20 Lite
DLI-TL20Honor 6AANE-L03P20 Lite
DIG-L21Honor 6CANE-L12P20 Lite
BLN-AL10Honor 6XANE-L21P20 Lite
BLN-AL10AHonor 6XANE-L22P20 Lite
BLN-AL10BHonor 6XANE-L23P20 Lite
BLN-AL10CHonor 6XANE-L42P20 Lite
BLN-L21Honor 6XANE-LX1P20 Lite
BLN-L21HNHonor 6XANE-TL00P20 Lite
BLN-L22Honor 6XGRA-CL00P8
BLN-L22HNHonor 6XGRA-CL10P8
BLN-L23Honor 6XGRA-L03P8
BLN-TL00Honor 6XGRA-L09P8
BLN-TL10Honor 6XGRA-L13P8
PLK-AL10Honor 7GRA-TL00P8
PLK-CL00Honor 7GRA-TL10P8
PLK-L01Honor 7GRA-UL00P8
PLK-L11Honor 7GRA-UL10P8
PLK-L21Honor 7PRA-L01P8 Lite 2017
PLK-TL00Honor 7PRA-L02P8 Lite 2017
PLK-TL01HHonor 7PRA-L03P8 Lite 2017
PLK-TL11HHonor 7PRA-L11P8 Lite 2017
PLK-UL00Honor 7PRA-L21P8 Lite 2017
PLK-UL00INHonor 7PRA-L22P8 Lite 2017
PLK-UL10Honor 7PRA-L23P8 Lite 2017
NEM-L21Honor 7 LitePRA-L31P8 Lite 2017
ATH-AL00Honor 7iPRA-LX1P8 Lite 2017
ATH-CL00Honor 7iPRA-LX3P8 Lite 2017
ATH-TL00Honor 7iPRA-TL00P8 Lite 2017
ATH-TL00HHonor 7iPRA-TL10P8 Lite 2017
ATH-UL00Honor 7iWAS-LX1P8 Lite 2017
ATH-UL01Honor 7iWAS-TL10P8 Lite 2017
ATH-UL06Honor 7iALE-CL00P8lite
ATH-UL11Honor 7iALE-L01P8lite
ATH-UL16Honor 7iALE-L02P8lite
DUA-L22Honor 7SALE-L03P8lite
BND-L21Honor 7XALE-L04P8lite
BND-L22Honor 7XALE-L21P8lite
BND-L24Honor 7XALE-L22P8lite
BND-L31Honor 7XALE-L23P8lite
BND-L32Honor 7XALE-L32P8lite
BND-L34Honor 7XALE-L34P8lite
FRD-AL00Honor 8ALE-L52P8lite
FRD-AL00AHonor 8ALE-L53P8lite
FRD-AL10Honor 8ALE-L62P8lite
FRD-DL00Honor 8ALE-TL00P8lite
FRD-L02Honor 8ALE-UL00P8lite
FRD-L04Honor 8TAG-L01P8lite Smart
FRD-L09Honor 8DAV-701LP8max
FRD-L19Honor 8DAV-702LP8max
FRD-TL00Honor 8DAV-703LP8max
WAS-AL00Honor 8 Lite 2017DAV-713LP8max
PRA-AL00Honor 8 Youth EditionEVA-AL00P9
BKK-AL00Honor 8CEVA-AL10P9
BKK-L21Honor 8CEVA-CL00P9
BKK-LX1Honor 8CEVA-DL00P9
BKK-TL00Honor 8CEVA-L09P9
ARE-AL00Honor 8X MaxEVA-L09JP9
STF-AL00Honor 9EVA-L19P9
STF-AL10Honor 9EVA-L29P9
STF-AL20Honor 9EVA-TL00P9
STF-L09Honor 9VNS-L01P9 Lite
STF-L14Honor 9VNS-L02P9 Lite
STF-L19Honor 9VNS-L03P9 Lite
STF-L29Honor 9VNS-L11P9 Lite
STF-L39Honor 9VNS-L21P9 Lite
STF-TL10Honor 9VNS-L22P9 Lite
LLD-L21Honor 9 LiteVNS-L31P9 Lite
LLD-L22Honor 9 LiteVNS-L53P9 Lite
LLD-L31Honor 9 LiteVNS-TL00P9 Lite
LLD-L32Honor 9 LiteVIE-AL10BP9 Plus
LLD-TL10Honor 9 LiteVIE-AL10CP9 Plus
LLD-AL00Honor 9 YouthVIE-L09P9 Plus
LLD-AL10Honor 9 YouthVIE-L29P9 Plus
RNE-L22Honor 9iH1611Texas A1
Mya-AL10Honor Changwan 6TRT-AL00Trinity
Mya-TL10Honor Changwan 6TRT-TL00Trinity
LND-AL30Honor Changwan 7CLUA-L01Y3II
LND-AL40Honor Changwan 7CLUA-L02Y3II
LND-TL00Honor Changwan 7CLUA-L21Y3II
LND-TL10Honor Changwan 7CLUA-U02Y3II
LND-TL40Honor Changwan 7CLUA-U03Y3II
BND-AL00Honor Changwan 7XLUA-U22Y3II
BND-AL10Honor Changwan 7XLUA-U23Y3II
BND-TL10Honor Changwan 7XCUN-L01Y5II
BKK-AL10Honor Changwan 8CCUN-L02Y5II
NTS-AL00Honor MagicCUN-L03Y5II
EDI-AL10Honor Note 8 Premium EditionCUN-L21Y5II
EDI-DL00Honor Note 8 Standard EditionCUN-L22Y5II
BKL-AL00Honor V10CUN-L23Y5II
BKL-AL20Honor V10CUN-L33Y5II
BKL-TL00Honor V10CUN-U29Y5II
KNT-CL00Honor V8ATU-L21Y6 2018
KNT-AL20Honor V8 Premium EditionATU-L31Y6 2018
KNT-AL10Honor V8 Standard EditionATU-LX1Y6 2018
KNT-L09Honor V8 Standard EditionLYO-L01Y6 Elite
KNT-TL10Honor V8 Standard EditionLYO-L02Y6 Elite
KNT-UL10Honor V8 Standard EditionLYO-L03Y6 Elite
DUK-AL10Honor V9SLA-L02Y6 Pro 2017
DUK-AL20Honor V9SLA-L22Y6 Pro 2017
DUK-AL30Honor V9SLA-TL00Y6 Pro 2017
DUK-L09Honor V9CAM-L03Y6II
DUK-TL30Honor V9CAM-L03EY6II
MLA-TL00Huawei G9 PlusCAM-L21Y6II
MLA-TL10Huawei G9 PlusCAM-L22Y6II
MLA-UL00Huawei G9 PlusCAM-L23Y6II
G535-L11Huawei Kestrel EECAM-L32Y6II
Mya-L22Huawei MayaCAM-L53Y6II
HWI-AL00Huawei Nova 2sLYO-L01Y6II compact
HWI-TL00Huawei Nova 2sLYO-L02Y6II compact
LDN-LX1Y7 Prime 2018LYO-L03Y6II compact
DUB-L21Y7 Prime 2019TRT-LX1Y7 2017
DUB-L22Y7 Pro 2019LDN-L01Y7 Prime 2018
DUB-LX2Y7 Pro 2019LDN-L03Y7 Prime 2018
FLA-L22Y9 2018LDN-L21Y7 Prime 2018
FLA-L23Y9 2018RIO-AL00Ascend G7 Plus
FLA-LX2Y9 2018Y3 2018CAG-L03
Mya-L11Huawei Nova YoungY3 2018CAG-L22
P10VTR-TL00Honor PlayCOR-AL10
P10VTR-L09Honor PlayCOR-L29
P SmartFIG-LA1GR5 LTEKII-L05
GR5 LTE DSKII-L33Y7 PrimeTRT-L21A
Y5 LiteDRA-LX5Y5 LiteDRA-L21
Y5 LiteDRA-L01

حذف قفل FRP گوشی هواوی از روش MTK Mode

شماره فنینام تجاری دستگاهشماره فنینام تجاری دستگاه
TAG-AL00 Enjoy 5S/GR3CAG-L02
Y3 2018
TAG-CL00 Enjoy 5SCUN-L01 Y5II
TAG-TL00 Enjoy 5SCUN-L02 Y5II
TAG-L01 GR3CUN-L03 Y5II
TAG-L03 GR3CUN-L21 Y5II
TAG-L13 GR3CUN-L22 Y5II
TAG-L21 GR3CUN-L23 Y5II
TAG-L22GR3CUN-U29 Y5II
TAG-AL00 Enjoy 5S/GR3LUA-L01 Y3II
TAG-CL00 Enjoy 5SLUA-LO2 Y3II
TAG-TL00 Enjoy 5SLUA-L21 Y3II
TAG-L01 GR3LUA-L21 Y3II
TAG-L03 GR3LUA-L22 Y3II
TAG-L13 GR3LUA-U23 Y3II
TAG-L21 GR3CRO-U00 Y3 2017
TAG-L22GR3CRO-L02 Y3 2017
TIT-U02 Y6 ProCRO-L03 Y3 2017
TIT-AL00 Y6 ProCRO-L22 Y3 2017
CRO-L23 Y3 2017

 

حذف قفل FRP گوشی هواوی از روش EDL , Test Point

شماره فنینام تجاری دستگاهشماره فنینام تجاری دستگاه
KSA-LX3Honor 8SAMN-L22 Y5 2019
KSA-LX9Honor 8SAMN-LX1 Y5 2019
MRD-AL00Y6 Prime 2019AMN-LX3 Y5 2019
MRD-L03Y6 Prime 2019AMN-LX9 Y5 2019
MRD-L23Y6 Prime 2019JAT-AL00HONOR 8A
MRD-L41Y6 Prime 2019JAT-TL00HONOR 8A
MRD-L41AY6 Prime 2019JAT-L29HONOR 8A
MRD-LX1FY6 Prime 2019JAT-L41HONOR 8A
MRD-LX1Y6 PrimeY6 Prime 2019 2019JAT-LX1HONOR 8A
MRD-LX1NY6 Prime 2019JAT-LX3HUAWEI HONOR 8A
MRD-LX2Y6 Prime 2019KSA-AL00Honor 8S
MRD-LX3Y6 Prime 2019KSA-TL00Honor 8S
MRD-TL00Y6 Prime 2019KSA-AL10Honor 8S
SNE-L21Mate 20 Lite KSA-LX2Honor 8S
JSN-AL00Honor 8XNEO-AL00Mate RS
JSN-L21Honor 8XNEO-L29Mate RS
JSN-L22Honor 8XVCE-AL00Nova 4
JSN-L23Honor 8XVCE-L22Nova 4
JSN-L42Honor 8XHRY-AL00Honor 10 Lite
JSN-LX2Honor 8XHRY-AL00AHonor 10 Lite
JSN-LX3Honor 8XHRY-TL00Honor 10 Lite
JSN-TLOOHonor 8XHRY-AL00Honor 10 Lite
JSN-AL00Honor 8XHRY-LX1THonor 10 Lite
JSN-L22Honor 8XHRY-AL00Honor 10 Lite
JSN-LX1Honor 8XHRY-ALOOTHonor 10 Lite
AGS3-AL09HNHonor Pad 6HRY-L21Honor 10 Lite
AGS3-W09HNHonor Pad 6HRY-L21THonor 10 Lite
AGR-AL09HNHonor Pad X6HRY-LX1THonor 10 Lite
AGR-W09HNHonor Pad X6HRY-ALOOTHonor 10 Lite
ASK-AL00Honor Play 3HRY-AL0OTHonor 10 Lite
ASK-AL00XHonor Play 3LRA-AL00Honor 20 Lite
ASK-TL00Honor Play 3AKA-LX9Honor 9C
ASK-TL00xHonor Play 3AKA-L29Honor 9C
SNE-AL00Huawei Mate 20 LiteSTK-L21Y9 Prime 2019
SNE-AL00Huawei Mate 20 LiteSTK-LX1Y9 Prime 2019
SNE-L01Huawei Mate 20 LiteSTK-L22Y9 Prime 2019
SNE-L03Huawei Mate 20 LiteSTK-LX3Y9 Prime 2019
SNE-L21Huawei Mate 20 LiteSTK-LO3BY9 Prime 2019
SNE-LX1Huawei Mate 20 LiteCOR-AL09MediaPad M5 10.8
SNE-LX2Huawei Mate 20 LiteCOR-AL00Honor Play
SNE-LX3Huawei Mate 20 LiteEML-AL00 P20
POT-AL00AEnjoy 9SEML-L09 P20
POT-TL00Enjoy 9SEML-L09C P20
POT-L62JNova Lite 3EML-TL00 P20
POT-L72JNova Lite 3HWI-01KHuawei
POT-LX2P SmartHWI-AL00Huawei
POT-LX2JP SmartHWI-TL00Huawei
POT-L21P SmartHWV32Huawei
POT-L23P SmartSEA-AL10Huawei nova 5 Pro
POT-LX1P SmartSEA-TL10Huawei nova 5 Pro
POT-LX1AFP SmartYAL-L21Nova 5T
POT-LX1RUAP SmartYAL-L61Nova 5T
POT-LX3P SmartYAL-L71Nova 5T
POT-L21AP SmartYAL-LX1Nova 5T
POT-LX1AP SmartYAL-L21Nova 5T
POT-AL00P Smart 2019YAL-L61Nova 5T
VOG-AL00P30 Pro ELE-L04

P30

VOG-AL10P30 Pro ELE-L09

P30

VOG-L04P30 Pro ELE-AL00

P30

VOG-L09P30 Pro ELE-AL10

P30

VOG-L29P30 Pro ELE-L29

P30

VOG-L04P30 Pro ELE-TLOO

P30

VOG-L29P30 Pro ART-AL00

Enjoy 10

VOG-L01P30 Pro ART-AL00X

Enjoy 10

VOG-TL00P30 Pro ART-TL00

Enjoy 10

 

STK-AL00Enjoy 10 Plus ART-TL00X

Enjoy 10

 

STK-TL00Enjoy 10 Plus MAR-TL00

Nova 4e

AQM-AL00Huawei Enjoy 10S MAR-AL00Nova 4e
AQM-TL00Huawei Enjoy 10S MAR-L01 Nova 4e
AQM-LX1Huawei Enjoy 10S MAR-L01ANova 4e 
AQM-L21Huawei Enjoy 10S MAR-LO1MNova 4e 
AQM-L21AHuawei Enjoy 10S MAR-L21 Nova 4e
JKM-AL00Y9 2019 MAR-L21BXNova 4e 
JKM-ALOOBY9 2019  MAR-L21MNova 4e 
CLT-AL00P20 Pro MAR-L23Nova 4e 
CLT-A00LP20 Pro MAR-L23A Nova 4e
CLT-AL01P20 Pro MAR-LX1Nova 4e 
CLT-AL04 P20 ProMAR-LX1A Nova 4e
CLT-AL09P20 Pro MAR-LX1M Nova 4e
CLT-AL09C P20 ProMAR-LX21ANova 4e 
CLT-AL29P20 Pro MAR-LX2JNova 4e 
CLT-AL29CP20 Pro MAR-LX3Nova 4e 
CLT-TL01P20 Pro MAR-LX3ANova 4e 
COL-AL10Honor 10 MAR-L22Nova 4e 
COL-L19Honor 10 MAR-LX2 Nova 4e
COL-L19Honor 10 JKM-LX1Y9 2019 
YAL-AL00Honor 20 JKM-LX2Y9 2019 
YAL-L21Honor 20 JKM-LX3Y9 2019 
YAL-TL00 Honor 20JKM-L21Y9 2019 
YAL-AL00 Honor 20JKM-L22Y9 2019 
YAL-AL10 Honor 20JKM-L23Y9 2019 
YAL-L41 Honor 20JKM-LX1Y9 2019 
YAL-TL00Honor 20 JKM-LX2Y9 2019 
YAL-TL10Honor 20 JKM-LX3Y9 2019 
YAL-L21 Honor 20PCT-AL10Honor V20 
TNY-AL00Honor Magic 2 PCT-TL10Honor V20 
TNY-TL00Honor Magic 2 PCT-L29Honor V20 
HMA-AL00Mate 20 PCT-LX9Honor V20 
HMA-L29Mate 20 INE-AL00Nova 3i 
HMA-TL00Mate 20 INE-LX2Nova 3i 
HMA-LX9Mate 20 INE-TL00Nova 3i 
LYA-AL00Mate 20 Pro INE-TL00Nova 3i 
LYA-AL10Mate 20 Pro INE-LX1Nova 3i 
LYA-L09Mate 20 Pro GLK-LX1UNova 5i 
LYA-LOCMate 20 Pro GLK-AL00Nova 5i 
LYA-L29Mate 20 Pro GLK-TL00Nova 5i 
LYA-LX9Mate 20 Pro GLK-AL00Nova 5i 
LYA-TL00Mate 20 Pro GLK-TL00Nova 5i 
LYA-ALOOPMate 20 Pro ART-L29Y7p 
LYA-L29Mate 20 Pro ART-L28Y7p 
EVR-AL00Mate 20 X ART-L28Y7p 
EVR-AN00Mate 20 X ART-L29Y7p 
EVR-L29Mate 20 X ART-L28Y7p 
EVR-N29Mate 20 X ART-L28Y7p 
TAH-TN00Mate X ART-L29Y7p 
SCM-AL09Mediapad M6 INE-L21Nova 3i 
SCM-W09Mediapad M6 POT-AL10Enjoy 9S 
VRD-AL09MediaPad M6 8.4 KII-L03GR5 LTE
VRD-W09 MediaPad M6 8.4 FDR-A01LMediaPad T2 10.0 Pro LTE
JDN2-L09MediaPad M5 Lite 8 FDR-A01WMediaPad T2 10.0 Pro LTE
JDN2-AL00MediaPad M5 Lite 8 FDR-A03LMediaPad T2 10.0 Pro LTE
JDN2-AL00HNMediaPad M5 Lite 8 FDR-A04LMediaPad T2 10.0 Pro LTE
JDN2-W09HNMediaPad M5 Lite 8 FDR-A05LMediaPad T2 10.0 Pro LTE
JDN2-W09MediaPad M5 Lite 8 AGS3-L09MatePad T 10s 
DUB-LX1Y7 2019
برچسب ها

‫7 نظرها

 1. سلام FRP
  MRD-LX1F
  ارور آنلاک دیوایس میده هم میده قیمت همکار رو لطف میکنین

 2. سلام y7 prime 2019
  پیغام unlock your device میده
  موقع frp
  لطفا قیمت همکاریشو بگین
  nova 5t هم میزنین؟؟

 3. سلام من گوشیم هواوی هونور 9 لایت هست و اندروید بروزرسانی شده به 9 .ایا این روش جواب میده براش؟

بستن
بستن