باز کردن قفل گوشی سامسونگ A510M بدون پاک شدن اطلاعات

باز کردن قفل گوشی سامسونگ A510M بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ A510 یا همان Galaxy A5 خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

توجه داشته باشید در روش ریکاوری نباید FRP LOCK یا OEM LOCK یا CROM Service بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این موارد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock و Crom Service و OEM Lock همگی برابر OFF باشند.

نکته: شاید گوشی شما تنها یک یا دو مورد از موارد بالا را نشان دهد در آن صورت فقط باید همان گزینه ها را برسی کنید.

مدل روش اندروید بیلد نامبر  FRP/OEM
حجم
خرید/ دانلود
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS7CSD5 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS7CSD1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS7CSD7 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS7CSD8 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS7CSD9 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS7CSD2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS7CSC8 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS7CSC7 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS7CSC6 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS7CSC2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS6CSA5 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS6CSA4 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS6CSA6 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS6CSA7 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS6CSA3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS6CSA2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU6CRK6 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS6CRK3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS6CRK2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU6CRJ5 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS6CRJ7 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS6CRJ3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS6CRJ1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS6CRJ2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS5CRI4 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS5CRI5 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS5CRI6 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS5CRI9 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS5CRI7 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS5CRI3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS5CRI2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS5CRH7 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS5CRH3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS5CRH2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS4CRG2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU4CRF4 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS4CRF1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS4CRF3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS4CRF2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS4CRE3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS4CRE2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS4CRD1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS4CRC3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU4CRC2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU4CRB2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU4CRB1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU4CRA3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS3CQK2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU3CQK1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU3CQJ2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU3CQI1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS3CQH1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU3CQH1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0
A510MUBS3CQG1
OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS3CQG3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS3CQG2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU3CQF3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS3CQF2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBS3CQF1 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU3CQE2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 7.0 A510MUBU3CQE1 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBS3BQD4 OFF 17  MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBS3BQD2 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBS3BQD1 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBU3BQC3 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBU3BQC2 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBS3BQB7 OFF 17  MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBU3BQB6 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBU3BQB1 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBS3BQB2 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBU3BQA1 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBU3BPL2 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBU3BPK2 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBS3BPJ5 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBS3BPJ3 OFF 17  MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBS3BPJ2 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBU3BPJ1 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBU3BPI4 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBU2BPH1 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBU2BPG2 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBU2BPG1 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 6.0.1 A510MUBU2BPF3 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBU2APF4 OFF 17  MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBS2APF3 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBU2APF2 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBU2APE7 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBS2APE6 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBS2APE5 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBS2APE4 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBS2APE2 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBU2APE3 OFF 17  MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBS2APE1 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBU2APD1 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBU1APB1 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBU1APA3 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBU1APA2 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBU1AOL7 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
A510M ریکاوری 5.1.1 A510MUBU1AOL4 OFF 17 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید


باز کردن قفل گوشی سامسونگ A510M

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ A510M با روش ریکاوری

  • نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید. فایل را از حالت فشرده خارج کنید. گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و به کامپیوتر متصل کنید.

  •  نرم افزار ادین را اجرا کنید فایل Unlock را در قسمت AP بارگذاری کنید و تیک Auto Reboot را بردارید سپس گزینه‌ی Start را بزنید.

  • کلید‌های ولوم پایین، پاور  را 7 ثانیه نگه دارید تا گوشی ریستارت شود سریع کلید ولوم بالا، پاور و هوم را گرفته تا به صفحه ریکاوری بروید.

  • پس از چند ثانیه فایل بر روی گوشی نصب می‌شود و منوی ریکاوری ظاهر می‌شود گزینه Reboot To Bootloader را انتخاب کنید پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می‌شود.

  • از اطلاعات با برنامه‌ی Smart Switch یا دیگر برنامه‌ها Backup بگیرید. سپس فایل Repair را مانند فایل Unlock بر روی گوشی نصب کنید.

  • وقتی وارد ریکاوری شدید گزینه‌ی wipe data / Factory Reset را انتخاب کنید و در ادامه گزینه‌ی Yes را بزنید سپس گزینه Reboot to bootloader را انتخاب کنید تا گوشی راه اندازی شود بعد از راه اندازی گوشی می‌توانید اطلاعات خود را بازیابی کنید.

آموزش ویدیویی حذف قفل از روش ریکاوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *