باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928G بدون پاک شدن اطلاعات

حتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ G928G یا همان Galaxy S6 edge+ خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

توجه داشته باشید در روش ریکاوری نباید FRP LOCK یا OEM LOCK یا CROM Service بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این موارد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock و Crom Service و OEM Lock همگی برابر OFF باشند.

نکته: شاید گوشی شما تنها یک یا دو مورد از موارد بالا را نشان دهد در آن صورت فقط باید همان گزینه ها را برسی کنید.

مدل روش اندروید بیلد نامبر  FRP/OEM
حجم
خرید/ دانلود
G928G

ریکاوری

7.0 G928GDDS5CRH1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GDDS4CRF2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GDDS4CRE1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GDDS4CRD2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GDDS4CRC1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GDDS4CRB1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GDDS4CRA1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GDDS3CQL4 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GDDS3CQK1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GDDS3CQJ2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GDDS3CQH2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GDDS3CQG5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GDDU3CQG3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GDDS3CQF3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GDDU3CQE4 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GDDS3CQD1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GDDU3CQC7 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS5CRHC OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS5CRHA OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS5CRH9 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS5CRH8 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS5CRH4 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS5CRH6 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS5CRH5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS5CRH2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS5CRH1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBU4CRGB OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS4CRG9 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRG8 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRG7 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS4CRG6 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRG5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRG4 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRG3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS4CRG1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRG2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBU4CRFC OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS4CRFB OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRF6 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS4CRF5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRF7 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRF3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS4CRF2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRF4 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS4CRF1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRE8 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRE6 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS4CRE7 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRE5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRE4 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS4CRE2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRD1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBU4CRC2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBU4CRC1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBU4CRB5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0
G928GUBS4CRB2
OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRB1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBU4CRA7 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS4CRA5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRA6 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS4CRA4 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS4CRA3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0
G928GUBU4CRA2
OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBU4CRA1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS3CQL8 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS3CQL5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS3CQL6 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS3CQL7 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBU3CQK1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBU3CQJ5 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBU3CQJ4 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBU3CQI3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBU3CQI2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBU3CQH3 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS3CQH2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBS3CQG1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBU3CQF2 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBU3CQE1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

7.0 G928GUBS3CQD1 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 7.0 G928GUBU3CQC4 OFF 26 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GDDU3BQA3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GDDU3BPL2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GDDS3BPK1 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GDDU3BPJ3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GDDS3BPI3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GDDU2BPH2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GDDU2BPG1 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GDDU2BPF1 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GDDU2BPD3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1
G928GUBS3BQD4
OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBS3BQD3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BQD1 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BQD2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBS3BQC4 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BQC3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBS3BQC2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBU3BQC1 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BQB5 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBS3BQB3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BQB2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBU3BQA5 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBU3BQA3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BQA2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBU3BPL6 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBU3BPL5 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BPL4 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBS3BPL3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BPL2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BPK1 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBS3BPK2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BPK3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBU3BPJ4 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BPJ3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BPJ2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBS3BPJ1 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BPI5 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS3BPI3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBS3BPI4 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS2BPH3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS2BPH2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBU2BPH1 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBS2BPG2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS2BPG1 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBU2BPF5 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBS2BPF3 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBU2BPE4 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

 6.0.1 G928GUBS2BPE2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBS2BPE1 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری  6.0.1 G928GUBU2BPD2 OFF 24 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

5.1.1 G928GUBU2AOK1 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G

ریکاوری

5.1.1 G928GUBU2AOJ4 OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G928G ریکاوری 5.1.1 G928GUBU1AOGJ OFF 22 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

حذف قفل گوشی سامسونگ G928G

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ G928G با روش ریکاوری

  • نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید. فایل را از حالت فشرده خارج کنید. گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و به کامپیوتر متصل کنید.

  •  نرم افزار ادین را اجرا کنید فایل Unlock را در قسمت AP بارگذاری کنید و تیک Auto Reboot را بردارید سپس گزینه‌ی Start را بزنید.

  • کلید‌های ولوم پایین، پاور  را 7 ثانیه نگه دارید تا گوشی ریستارت شود سریع کلید ولوم بالا، پاور و هوم را گرفته تا به صفحه ریکاوری بروید.

  • پس از چند ثانیه فایل بر روی گوشی نصب می‌شود و منوی ریکاوری ظاهر می‌شود گزینه Reboot To Bootloader را انتخاب کنید پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می‌شود.

  • از اطلاعات با برنامه‌ی Smart Switch یا دیگر برنامه‌ها Backup بگیرید. سپس فایل Repair را مانند فایل Unlock بر روی گوشی نصب کنید.

  • وقتی وارد ریکاوری شدید گزینه‌ی wipe data / Factory Reset را انتخاب کنید و در ادامه گزینه‌ی Yes را بزنید سپس گزینه Reboot to bootloader را انتخاب کنید تا گوشی راه اندازی شود بعد از راه اندازی گوشی می‌توانید اطلاعات خود را بازیابی کنید.

آموزش ویدیویی حذف قفل از روش ریکاوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *