باز کردن قفل گوشی سامسونگ J5 Prime G570F بدون پاک شدن اطلاعات


باز کردن قفل گوشی سامسونگ J5 Prime بدون پاک شدن اطلاعاتحتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ G570F یا همان J5 PRIME  خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و ۱۰۰ درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی ۱۰۰ درصد وجه را به شما بازگرداند.

مدل روش اندروید باینری  FRP
حجم
خرید/ دانلود
G570F آنلاین ( بدون سیاه شدن صفحه و بک آپ گیری) تمامی ورژن‌ها ۱,۲,۳,۴ در تمامی حالت ها قابل انجام است ۷ MB
۳۰۰,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

رام مهندسی

۸ ۱

ON

۱٫۹ GB
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

رام مهندسی

۷ ۱ ON ۱٫۹ GB
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

رام مهندسی

۶ ۱ ON ۱٫۹ GB
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

توجه داشته باشید در روش ریکاوری و بوت نباید FRP LOCK بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این مورد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock برابر OFF باشند.

مدل روش اندروید بیلد نامبر  FRP/OEM
حجم
خرید/ دانلود

G570F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ G570FXXU1CRL2 OFF ۲۳ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ G570FXXU1CRK1 OFF ۲۳ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ G570FXXU1CRJ1 OFF ۲۳ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۸٫۰٫۰ G570FXXU1CRI1 OFF ۲۳ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۸٫۰٫۰ G570FXXU1CRH9 OFF ۲۳ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۷٫۰ G570FXXU1BRG4 OFF ۲۰ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۷٫۰ G570FXXU1BRG3 OFF ۲۰ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۷٫۰ G570FXXU1BRE3 OFF ۲۰ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۷٫۰ G570FXXU1BRD3 OFF ۲۰ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۷٫۰ G570FXXU1BRB2 OFF ۲۰ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۷٫۰ G570FXXU1BQL2 OFF ۲۰ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۷٫۰ G570FXXU1BQK4 OFF ۲۰ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۷٫۰ G570FXXU1BQJ1 OFF ۲۰ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۷٫۰ G570FXXU1BQIA OFF ۲۰ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۷٫۰ G570FXXU1BQI9 OFF ۲۰ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۷٫۰ G570FXXU1BQI6 OFF ۲۰ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQI1 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQH6 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQH5 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQH4 OFF ۱۷ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQH1 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQG3 OFF ۱۷ MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQF2 OFF ۱۷ MB
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQE1 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQD2 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQD1 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQC5 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQC2 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQB5 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQA5 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1AQA2 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APLJ OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APLH OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APLI OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APLG OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APLF OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APLD OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APLE OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APLC OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APL4 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APK3 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APJ6 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APJ5 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APJ3 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APJ2 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APIB OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

G570F

ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1APIA OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F ریکاوری ۶٫۰٫۱ G570FXXU1API6 OFF ۱۷ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aqi1  OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aqh6 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aqh5 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aqh1 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aqf2 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aqe1 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aqd2 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aqd1 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aqc5 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aqc2 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aqb5 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aqa5 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aqa2 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aplj OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1apli OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aplh OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aplg OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aplf OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aple OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1apld OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1aplc OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F
BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1apl4 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1apk3 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F
BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1apj6 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1apj5 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1apj3 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1apj2 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1apib OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1apia OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید
G570F BOOT ۶٫۰٫۱ g570fxxu1api6 OFF ۲۰ MB
۳,۰۰۰ تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ J5 Prime

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ J5 Prime با روش رام مهندسی

۱- نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید.

۲- ابتدا گوشی را به حالت دانلودینگ می‌برید فایل‌های پوشه‌ی ۱ را در قسمت AP نرم افزار ODIN رایت می‌کنید.

۳-  مجدداً گوشی را به حالت دانلودینگ برده و فایل‌های پوشه‌ی ۲ را بر روی گوشی رایت می‌کنید.

 بعد از این مراحل گوشی بدون حذف هر گونه اطلاعات و قفل راه اندازی می‌شود.

آموزش ویدیویی حذف قفل از روش رام مهندسی

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ J5 Prime با روش ریکاوری

  •  نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید. فایل را از حالت فشرده خارج کنید. گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و به کامپیوتر متصل کنید.

  •  نرم افزار ادین را اجرا کنید فایل Unlock را در قسمت AP بارگذاری کنید و تیک Auto Reboot را بردارید سپس گزینه‌ی Start را بزنید.

  • کلید‌های ولوم پایین، پاور  را ۷ ثانیه نگه دارید تا گوشی ریستارت شود سریع کلید ولوم بالا، پاور و هوم را گرفته تا به صفحه ریکاوری بروید.

  • پس از چند ثانیه فایل بر روی گوشی نصب می‌شود و منوی ریکاوری ظاهر می‌شود گزینه Reboot To Bootloader را انتخاب کنید پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می‌شود.

  • از اطلاعات با برنامه‌ی Smart Switch یا دیگر برنامه‌ها Backup بگیرید. سپس فایل Repair را مانند فایل Unlock بر روی گوشی نصب کنید.

  • وقتی وارد ریکاوری شدید گزینه‌ی wipe data / Factory Reset را انتخاب کنید و در ادامه گزینه‌ی Yes را بزنید سپس گزینه Reboot to bootloader را انتخاب کنید تا گوشی راه اندازی شود بعد از راه اندازی گوشی می‌توانید اطلاعات خود را بازیابی کنید.

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *