باز کردن قفل گوشی سامسونگ J510MN بدون پاک شدن اطلاعات

حتما برای شما پیش آمده که الگو یا پسورد گوشی خود  را فراموش کرده و نیاز دارید تا بدون از دست رفتن اطلاعات قفل آن را باز کنید.ما در سایت پارس فلش آموزشی را برای شما کاربران عزیز تهیه کرده‌ایم که در آن می‎‌توانید قفل گوشی سامسونگ J510MN یا همان Galaxy J5(2016) خود را بدون پاک شدن اطلاعات از طریق نرم افزار ادین باز کنید.

این روش توسط سایت پارس فلش تست شده و 100 درصد تضمینی است. سایت پارس فلش در صورت بروز هر گونه مشکل پشتیبان شما است تا بتوانید الگو یا رمز گوشی  خود را بدون پاک شدن اطلاعات بردارید و در صورت باز نشدن گوشی 100 درصد وجه را به شما بازگرداند.

توجه داشته باشید در روش ریکاوری نباید FRP LOCK یا OEM LOCK یا CROM Service بر روی گوشی وجود داشته باشد.

برای چک کردن این موارد گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و برسی کنید که FRP Lock و Crom Service و OEM Lock همگی برابر OFF باشند.

نکته: شاید گوشی شما تنها یک یا دو مورد از موارد بالا را نشان دهد در آن صورت فقط باید همان گزینه ها را برسی کنید.

مدل روش اندروید بیلد نامبر  FRP/OEM
حجم
خرید/ دانلود
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBS3BSC4 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBS3BSC3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBU3BSC1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNVJS2BSA4 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNVJS2BSA3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNVJS2BSA2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNVJS2BSA1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBS2BSA4 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBS2BSA3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBS2BSA2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBS2BSA1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBS2BRK4 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNVJU2BRI1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBU2BRH2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBU2BRE2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBU2BRD2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNVJU2BRC3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBU2BRC3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBU2BRB2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBU2BRB1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNVJU2BRB2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNVJU2BQL2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 7.1.1 J510MNUBU2BQL2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJS2ASA4 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBS2ARL2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQI4 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU2AQI2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU2AQI1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQI3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQH3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1
J510MNUBU2AQH2
OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU2AQG4 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQG6 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU2AQG3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQG5 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQG3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQG1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU2AQF2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU2AQE2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQE2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU2AQE1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQE1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBS2AQC1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU2AQC2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQC2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQC1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQB3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQB2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU2AQB2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU2AQB1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQA5 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQA4 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2AQA3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJS2AQA1 OFF 21 MB
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJS2AQA2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBS2APL2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBS2APL3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBS2APL1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU2APK1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU1API1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU1API1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU1APH3 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU1APH1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU1APG1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU1APG1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU1APF1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU1APF2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU1APF1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNVJU1APE1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU1APE2 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید
J510MN ریکاوری 6.0.1 J510MNUBU1APD1 OFF 21 MB
۴,۰۰۰ تومان – خرید

باز کردن قفل گوشی سامسونگ J510MN

  • نیازی به باکس تعمیرات نیست.
  • نیازی به روت بودن گوشی نیست.
  • نیازی به نصب کاستوم ریکاوری نیست.
  • نیازی به فعال شدن USB Debugging نیست.

آموزش باز کردن قفل گوشی سامسونگ J510MN با روش ریکاوری

  • نرم افزار ادین را از اینجا دانلود کنید. فایل را از حالت فشرده خارج کنید. گوشی را به حالت دانلودینگ ببرید و به کامپیوتر متصل کنید.

  •  نرم افزار ادین را اجرا کنید فایل Unlock را در قسمت AP بارگذاری کنید و تیک Auto Reboot را بردارید سپس گزینه‌ی Start را بزنید.

  • کلید‌های ولوم پایین، پاور  را 7 ثانیه نگه دارید تا گوشی ریستارت شود سریع کلید ولوم بالا، پاور و هوم را گرفته تا به صفحه ریکاوری بروید.

  • پس از چند ثانیه فایل بر روی گوشی نصب می‌شود و منوی ریکاوری ظاهر می‌شود گزینه Reboot To Bootloader را انتخاب کنید پس بالا آمدن الگو یا پترن یا رمز گوشی شما حذف می‌شود.

  • از اطلاعات با برنامه‌ی Smart Switch یا دیگر برنامه‌ها Backup بگیرید. سپس فایل Repair را مانند فایل Unlock بر روی گوشی نصب کنید.

  • وقتی وارد ریکاوری شدید گزینه‌ی wipe data / Factory Reset را انتخاب کنید و در ادامه گزینه‌ی Yes را بزنید سپس گزینه Reboot to bootloader را انتخاب کنید تا گوشی راه اندازی شود بعد از راه اندازی گوشی می‌توانید اطلاعات خود را بازیابی کنید.

آموزش ویدیویی حذف قفل از روش ریکاوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *